Manifest InJo-InCo 2009

manifest2009naslovnica.jpgUradna predstavitev Manifesta InJo-InCo je bila na srečanju Ozimnica idej, ki ga je organiziral Vibacom, koordinator InCo gibanja, v torek, 8.12.2009, v Mestnem Muzeju v Ljubljani. V kavarniškem vzdušju so s partnerji, člani in podporniki InCo gibanja razpravljali o pobudah za razvoj inovativnosti in inovacijskega komuniciranja v slovenskem prostoru v 2010.

Iz Uvoda v Manifest:
"Prepoznati pomembne dogodke in projekte, ozavestiti njihovo pomembnost v času in prostoru, kritično ovrednotiti njihove prednosti in izzive, zajeti odzive predstavnikov različnih deležnikov, podati pobude in aktivnosti za naprej. Vse to nas je vodilo v pripravi druge številke letne publikacije Manifest InJo-InCo 2009.
In vse to vključujejo načela inovacijskega novinarstva, iz katerega se je InCo gibanje kot podjetniško-civilna iniciativa začelo in preraslo v širše projekte inovacijskega komuniciranja, ki na osnovi dialoga povezujejo različne deležnike inovacijskega prostora. Kot posledica tega aktivnega delovanja je nastala pričujoča publikacija.
Manifest že s samim imenom zahteva neko akcijo oz. manifestacijo, zato na začetku podajamo pobude za inovativni preboj Slovenije, ki so nastale na osnovi razmišljanj, dialogov in izkušenj iz projektov InCo gibanja na področju inovacijskega komuniciranja in novinarstva v letu 2009. Pobudam dodajamo tudi zaveze InCo gibanja, ki jih bo izpolnjevalo v letu 2010 in za katere verjamemo, da bodo dvignile ustvarjalno in inovativno zavest slovenskega prostora.
Vse pobude in zaveze InCo gibanja izhajajo iz projektov in dogodkov, ki so se odvijali v sklopu InCo gibanja in so odigrali pomembno vlogo v letu 2009. Zato v drugem delu Manifesta poleg predstavitve koncepta InCo gibanja podajamo projekte in dogodke, ki smo jih ozavestili kot del InCo gibanja in verjamemo, da so pomembni za uresničevanje njegovega poslanstva. Pri sami predstavitvi smo izhajali iz temeljev InCo modela deležnikov inovacijskega prostora, zato smo projekte razdelili glede na posamezne deležnike (vertikalni nivo), najprej pa predstavili tiste ključne projekte, ki se dogajajo na horizontalnem nivoju in povezujejo vse deležnike med sabo. Poleg slovenskih projektov smo zajeli tudi mednarodne projekte in dogodke, na katerih smo sodelovali v 2009.
Seveda pa nam predstavitev ne bi uspela brez povezovanja in sodelovanja. Projekte InCo gibanja soustvarjamo pobudniki, partnerji, člani, podporniki InCo gibanja in vsi udeleženci InJo-InCo dogodkov, katerim gre velika zahvala. Utrinek širine našega povezovanja smo ujeli z izjavami številnih soustvarjalcev gibanja, ki so podali svoja videnja na projekte in dogodke v letu 2009 ter pobude za naprej – njihove izjave zaznamujejo celoten Manifest.
Upamo, da bodo ozaveščeni projekti, predvsem pa podane pobude in zaveze v inspiracijo vsem, ki delujemo na področju ustvarjalnosti in inovativnosti in verjamemo v potencial Slovenije, da postane inovativna, na modrosti temelječa družba.
Naj se InCo vibracije na osnovi dialoga in povezovanja širijo še naprej!"

Estera Lah, Vibacom, vodja projekta "InCo gibanje", urednica Manifesta InJo-InCo 2009
PriponkaVelikost
manifest-injo-inco-2009.pdf4.46 MB