Upravni odbor InCo gibanja

Violeta Bulc
Violeta Bulc

CV Violeta Bulc
Mag. Violeta Bulc je inovatorka, podjetnica, ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom d.o.o., katerega poslanstvo je razvoj okolij za trajnostno rast in inovatvne preboje. Razvija orodja in rešitve, ki so usmerjene v spodbujanje dolgoročne organske rasti organizacij, podjetij, nevladnih organizacij in lokalnih skupnostih na osnovi ključnih sposobnosti in vrednot.

Ima bogate dolgoletne izkušnje, pridobljene doma in v tujini, s področja strateškega upravljanja, vodenja, projektnega vodenja, inovativnosti, razvoja IT ter upravljanja telekomunikacijskih sistemov. V lokalnem okolju ima vlogo motivatorke za trajnostne strategije, inovativne poslovne modele ter za organizacijski dizajn in vedenje. Številni uspešni projekti so živi dokaz njene izvirnosti, vizionarskega pristopa in poslovnega uspeha. Je odlična znanilka sprememb z občutkom za ljudi, čas in prostor v katerem se podjetje trenutno nahaja. Verjame v dobro ljudi. Violeta pridobiva znanja predvsem iz narave, življenja ter od svojih otrok, ki nenehno izzivata njeno razumevanje sveta ter globalne skupnosti. Verjame v izrek »Bolj kot smo povezani, bolj smo svobodni« ter to tudi živi.

Daljši CV Violeta Bulc
Kontakt: violeta.bulc@vibacom.si

Bogo Seme
bogo.jpg

CV Bogo Seme, intuitivni kovč, poslovni trener in svetovalec
V okviru svojega podjetja Hedoni je razvil Program Sončnica Hedon - sonaravni trening za razvoj celovite osebnosti in razvoj osebne znamke. S kovčingom, poslovnimi treningi in svetovanjem pomaga, krepi ter razvija strateško mišljenje posameznikov v dobro njih samih, njihovih družin, podjetij in širše družbe.
Kontakt: hedoni@siol.net.

David Rakar
david

CV David Rakar
Svoje znanje je v Sloveniji pridobival na GEA College - Visoki šoli za podjetništvo, v tujini na JIBS - Jonkoping International Business School, Švedska, Cotrugli Business School, Zagreb in na Bogazici University Istanbul, Turčija.

V študijskih časih so bile pridobljene nagrade na različnih poslovnih tekmovanjih, nacionalnih in mednarodnih nivojev. Enako že v študijskem času ustanovitev študentskega “podjetja” za izvajanje različnih projektov, z deležniki lokalnega, Slovenskega in svetovnega formata.

Dosedanjih 18 let izkušenj je pridobival v družinskem podjetju, turizmu, izobraževanju, mednarodni trgovini, IT-ju, medijih, oglaševanju, prodaji, svetovanju in strateškem svetovanju, od tega zadnja 4 leta v okviru lastnega podjetja Davidon – Global Business Development. Strateško svetovanje, pridobivanje virov financiranja, iskanje pravih kupcev/dobaviteljev, mednarodna trgovina in lastni start-upi, so trenutne dejavnosti. Države, ki so večinoma vključene so države Evrope in Azije.

Pristopi/metodologije, ki se uporabljajo v poslovanju in tudi osebnem delovanju so predvsem praktične narave, vendar z nujnim zavedanjem v komponiranosti v celovitost kulture in nivojem zavesti posameznega območja. Redno sodeluje z različnimi interesnimi skupinami v skupni želji boljšega jutri.
Kontakt: david.rakar@davidon.eu

Kaja Rangus
Picture Kaja_ Rangus.png

CV Kaja Rangus
Kaja je od februarja 2011 v podjetju Vibacom zaposlena kot mlada raziskovalka iz gospodarstva. Področje njenega raziskovalnega dela so odprti inovacijski sistemi. V letih 2005 – 2010 je znanje in delovne izkušnje pridobivala v Tehnološkem parku Ljubljana, kjer se je seznanila z vsebino podjetništva, razvoja in inovativnosti, kot tudi s konkretnim delovanjem Tehnološkega parka Ljubljana in v okviru le-tega s finančnim in računovodskim poslovanjem.

Daljši CV Kaja Rangus
Kontakt: kaja.rangus@vibacom.si

Blaž Branc
blaz.jpg

CV Blaž Branc
Kreativec, marketaš, copywriter, raziskovalec, pisec, predavatelj, trener, glasbenik. Zaradi številnih svojih talentov in interesov je razvil metodo Superkreativnost®. Metoda je namenjena predvsem 'multipraktikom', saj jim pomaga svoj 'portfelj' interesov zaobjeti pod novo osmišljujočo idejo in tako fokusirati energijo za ustvarjanje.

Karierno pot še med študijem sociologije, kadrovskega menedžmenta na FDV, začne leta 2001 kot prodajalec na Domenci, kasneje prevzame spletni razvojni oddelek in nato vodi trženje; leta 2008 v skupini prevzame vodenje marketinga spletnega centra mimovrste=). Od leta 2009 v svojem podjetju Baltazar marketing razvija koncept G.R.E.A.T. IDEAS, ki je osnovan na teoriji dvojne narave kreativnosti. Koncept je hibrid marketing/personal development/HR tehnik, je sistemski in holističen odgovor na potrebe organizacij po večjem outputu kreativnosti (in inovativnosti) v generiranju in komuniciranju vrednosti svojim kupcem/uporabnikom.
Kontakt: blaz@baltazar.si

Ivana Davidović
Ivana Davidovc 2.JPG

CV Ivana Davidović
Kot soustanoviteljica, direktorica, prokurist podjetja Agens Engineering d.o.o. že od 1992 leta spoznava spremembe poslovnih okolij, na različnih, tudi tujih tržiščih. Izkušnje izvirajo iz sodelovanja z majhnimi, srednjimi podjetji ter korporacijo. S posredovanjem si prizadeva, da stranke pridobijo, zadržijo ali povečajo tržni delež. Premostitev določenih negativnih gibanj na tržiščih, z inovativnimi pristopi prilagojenimi lokalnemu okolju, so pripeljala k dolgoletnim sodelovanjem.
Kontakt: agens.eng@telemach.net

Sonja Klopčič
Sonja Klopčič foto.bmp

CV Sonja Klopčič
Univerzitetna dipIomirana inženirka elektrotehnike in magistrica poslovodenja in organizacije. Izkušnje je nabirala kot razvojnica v druži Eti d.d., direktorica podjetja Oria Computers d.o.o., direktorica razvoja kompetenc v skupini Trimo in kot predsednica uprave družbe Svea d.d.

Za svoje delo na področju podjetništva je prejela priznanje Pionir podjetništva. Podjetje Oria Computers je pod njenim vodstvom prejelo nagrado HRM Projekt 2004 in priznanje za uvajanje koncepta učečega se podjetja za leto 2005. Inovacija Victoria, sistem za ocenjevanje zaposlenih, je prejemnica zlatega priznanja za inovacije Območne gospodarske zbornice Zasavje. Bila je tudi med prejemniki nagrade Feniks za projekt InCo – gibanje za inovacijske preboje. Revija Manager jo je uvrstila med 25 izvirnih managerjev, revija Kapital pa med 50 vplivnih poslovnih žensk.

Občasno objavlja članke s področja razvoja ljudi v poslovnem svetu. Kot predavateljica prenaša svoje izkušnje na različnih poslovnih dogodkih. Je dolgoletna članica upravnega odbora Združenja Manager in UO Sekcije managerk ter članica Združenja nadzornikov Slovenije (tudi imetnica certifikata za člane NS in UO). Je tudi članica programskega sveta ŠIK šole in upravnega odbora InCo gibanja. Piše blog o voditeljstvu www.i-leaders.net.
Kontakt: sonja.klopcic@sk-sp.si

Ana Struna Bregar
ana struna bregar_slikca.jpg

CV Ana Struna Bregar
Ana Struna Bregar je arhitektka in samostojna zaposlena v kulturi. Njeno delovanje je usmerjeno v zagovorništvo za večjo prostorsko ozaveščenost družbe in strateško svetovanje o razvoju prostorskih potencialov javnih in zasebnih institucij.

Z različnimi projekti opozarja na vpliv kakovostno oblikovanega prostora na izboljšanje bivalne kakovosti ter na stroškovno učinkovitost projektov. Je soustanoviteljica družbeno odgovornih projektov Odprte hiše Slovenije in Igriva arhitektura. Z njimi preko praktične izkušnje v arhitekturi, med najširšo javnostjo, posebej pa med pedagogi, otroci ter mladostniki,opozarja na vlogo dobro oblikovanega prostora. Z njimi preko praktične izkušnje v arhitekturi, med najširšo javnostjo, posebej med pedagogi, otroci ter mladostniki,opozarja na vlogo dobro oblikovanega prostora.

Ukvarja se z tudi organizacijskim managementom različnih strokovnih dogodkov povezanih s trajnostnim prostorskim razvojem. Kot arhitekturni kritik, piše za različne slovenske in tuje strokovne ter poljudne revije. Med leti 2009 in 2013 je vodila Hišo arhitekture pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, pred tem pa je izkušnje pridobivala na Ministrstvu za okolje in prostor, v arhitekturnem biroju Sadar Vuga in urbanističnem podjetju ZUM.
Kontakt: ana.strunabregar@gmail.com

Vesna Kovačič
Vesna Kovačič.jpg

CV Vesna Kovačič
Mag. Vesna Kovačič je podjetnica, ustanoviteljica SrCi Inštituta Maribor, predavateljica na DOBA Fakulteti, presojevalka sistemov vodenja na SIQ. Članica upravnega odbora InCo gibanja in Sekcije Holistov na GZS. Delegatka za Slovenijo v upravnem odboru Mednarodne federacije sistemskih raziskovalcev.

Aktivno deluje v SrCi Inštitutu za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor. Skozi znanstveno, raziskovalno-razvojno in izobraževalno organizacijo spodbuja razvoj sistemskih znanosti, celostnega inoviranja in intuitivnega odločanja. Po principu inoviranja IN&OUT postavlja ob bok inoviranju v okolju mehko inoviranje na globljih osebnostnih ravneh. Z aktivnim mreženjem in povezovanjem so-ustvarja eko-sistem posameznikov, skupin, organizacij in družbe za celostni, trajni in trajnostni razvoj.

Na DOBA Fakulteti poučuje dva predmeta s področja poslovne informatike in socialnega podjetništva. Na magistrskem študiju mentorira dva predmeta s področja upravljanja inovacij v storitveni dejavnosti in upravljanja podjetij z informacijsko tehnologijo. Je nosilka inovativne ideje mreženja predmetov, ki štiri leta na fakulteti spodbuja razvoj globalnih znanj in inovativnih pristopov.
Kontakt: vesna.kovacic@srci.si


Pretekli člani Upravnega odbora:


Boris Mrak
boris.jpg
Kontakt: boris.mrak@rovas.si

Tonja Blatnik
tonja.jpg

CV Tonja Blatnik
Tonja Blatnik je vodja korporativnega komuniciranja na IEDC-Poslovni šole Bled.

Tonja je univerzitetna diplomirana sociologinja, ki je v diplomskem delu raziskovala socialno inovacijo t.i. tretjega spola in bila zanjo nominirana za Prešernovo nagrado. Svojo karierno pot je začela na Fakulteti za družbene vede kot raziskovalna sodelavka Centra za raziskovanje organizacij in človeških virov. Od leta 2007-2012 je bila strokovna sodelavka za komunikacijo pri Združenju Manager in izvršna urednica revije MQ. Bila je tudi sekretarke Sekcije managerk (2008-2012).

Je soavtorica priročnika Vodnik po kariernih poteh in fakultetah (Delo in FDV, 2007), krajšega dokumentarnega filma (Hidžre; RTV Slovenija, 2006) in spletnega priročnika Medkulturni vodnik za managerje (2009). Redno objavlja strokovne članke, dejavna je tudi kot članica in predavateljica Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije, ter sodelavka Društva Budni.

Zanima jo področje upravljanja in razvoja organizacij, kjer raziskuje mehke spremenljivke vodenja kot sta intuicija in multikapitalnost; na to temo pripravlja tudi doktorsko disertacijo.
Kontakt: tonja.blatnik@zdruze​nje-manager.si

Filip Bračevac
filip.jpg
Kontakt: filip@studiobracevac.com