Osebna izkaznica

Okvir delovanja InCo gibanja na celotni ravniPoslanstvo InCo gibanja: Soustvarjanje pogojev in sooblikovanje prostora za razvoj cvetočega Planeta.

Usmeritve InCo gibanja:
 • Zaznavanje šibkih signalov, ki vodijo v razcvet posameznikov, skupin in struktur.
 • Sistematičen pristop k razvoju novih modelov s pomočjo povezovanja nosilcev raznolikih znanja, izkušenj in intuitivnih uvidov.
 • Sistematično komuniciranje spoznanj v prostor.


Okvir delovanja InCo gibanja od leta 2012 dalje (na področju intuicije):Poslanstvo InCo gibanja:"InCo gibanje je bazen za kreativne prebliske."

Poslanstvo (na ravni intuicije):

Vizija:
 • Intuicija in logika – dve ozaveščeni orodji za prave odločitve

Cilj:
 • Oblikovanje poslovnega modela vodenja in inoviranja, ki vključuje intuicijo kot enakovredno orodje ob boku logike
 • Intuicija kot ozaveščeno orodje za ustvarjanje vrednosti in blaginje v slovenskem (poslovnem) prostoru


InCo gibanje do leta 2012 (na področju invativnosti):InCo gibanje je gibanje za inovativni preboj, katerega namen je spodbujanje aktivnega medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe. InCo izhaja iz besede inovacijsko komuniciranje (angl. InCo – innovation communication), ki je iz koncepta preraslo v gibanje, ki povezuje različne deležnike v družbi.

InCo gibanje deluje pod sloganom »Iz družbe znanja v družbo modrosti«, s čimer želi izpostaviti, da se s povezovanjem in medsebojnim komuniciranjem vseh akterjev v prostoru današnja družba lahko razvije v družbo, ki bo temeljila tako na delavnosti in znanju kot tudi na ustvarjalnosti, inovativnosti in intuiciji. Pri tem se rojeva modrost, ki ne pomeni samo našega znanja in učenja, ampak tudi način, kako znamo v pravem času in na pravem prostoru vpeljati prave vsebine v dobro vseh deležnikov v družbi.

InCo gibanje je primer socialne inovacije, ki s svojo enkratnostjo daje pomemben inovativni impulz v domač in svetovni prostor in kaže na možne oblike bodočega delovanja civilne družbe.

Vizija
InCo – mednarodno uveljavljeno gibanje za inovativni preboj Slovenije.

Poslanstvo
Spodbujanje aktivnega medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe.

Vrednote
 • Strpnost
 • Ustvarjalni dialog
 • Pogum
 • Empatija
 • Razvoj

Cilji gibanja do 2020
 • 10% populacije aktivno vključene v InCo gibanje
 • 500 šol vključenih v InCo gibanje
 • 6 različnih nagrad za inovacijsko novinarstvo
 • 5 izdanih publikacij
 • 3 letni dogodki na nacionalni ravni
 • prenos modela InCo v vsaj 3 države

InCo gibanje je plod podjetniško-civilne iniciative, katerega nosilec je podjetje Vibacom, ki gibanje tudi koordinira. Gibanje ima svoje člane (fizične osebe), ki poosebljajo zgodbo in vrednote gibanja in jih zanimajo dejavnosti, ki so predmet delovanja gibanja, partnerje (organizacije), ki vsebinsko sodelujejo na posameznih projektih gibanja in soustvarjajo inovativno družbo, ter pokrovitelje (organizacije) posameznih projektov. Vsebino gibanja soustvarjajo tudi vsi udeleženci in podporniki dogodkov znotraj InCo gibanja in partnerskih ter vsebinsko povezanih iniciativ.