Vtisi o InCo gibanju

mag. Violeta Bulc, Vibacom, pobudnica in koordinatorka InCo gibanja:
Violeta BulcInCo gibanje je civilno-podjetniška iniciativa, ki je nastala iz potrebe po hitrejšem in učinkovitejšem prehodu slovenske družbe iz modelov produktivnosti in kakovosti v sodobne modele ustvarjanja dodane vrednosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti in inovativnosti. Hkrati je tudi odziv na verjetno najšibkejši člen inovacijskega modela, to je inovacijsko in inovativno komuniciranje. Pri tem pa je podkrepljen s prepričanjem, da se mora civilna družba veliko bolj aktivno vključevati v ključne teme za gospodarski in politični razvoj in jih prenesti iz leporečja v prakso na najučinkovitejši način.dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, častni govornik in podpornik InCo konference 2009
Danilo TurkTo gibanje razumem kot proces, ki ustvarja in omogoča inovacije. To je proces, ki je utemeljen v civilni družbi. Ko govorimo o civilni družbi, moramo ugotoviti, da je ta čas v Sloveniji mobiliziranje civilne družbe prešibko in da so aktivnosti v civilni družbi v primerjavi s primerljivimi evropskimi državami pri nas še vedno premalo razvite./.../ Zaupam, da nekaj te modrosti v Sloveniji imamo in da bomo s pomočjo vašega gibanja in drugih gibanj, kakršno je inovacijsko komuniciranje, uspeli vzpostavljati potrebne mreže v naši družbi, potrebna omrežja, mostove med izjemnimi posamezniki in organizacijami na različnih področjih. Presegati moramo ustaljene vzorce in pokazati inovativnost tudi pri ustvarjanju novih, svežih, času in prostoru odgovarjajočih socialnih in poslovnih modelov, temelječih na temeljnih vrednotah, kot je delo, kot je solidarnost.


Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije:
blaz-kavcic.jpgCivilna družba, ki je pravzaprav zaradi svoje bogate raznovrstnosti izhodišče, bazen za nove ideje, invencije, omogoča presežke v razmišljanju, ki se med sabo prepletajo k stvaritvi inovacij, ki za družbo predstavljajo nove razvojne potenciale. Vendar pa civilna družba za svoj preboj potrebuje medij, prenašalca, most za prenos teh zamisli, nek prostor, kjer se lahko izraža in išče nove poti do uresničitve novosti. Če inovacijski prostor sestavljajo država, lokalne skupnosti, univerze, raziskovalne inštitucije, vzgojno-izobraževalni sistemi, umetniki-ustvarjalci, podjetja, nevladne institucije, potem lahko Državni svet razumemo kot model inovacijskega prostora za ustvarjalne in inovativne procese, ki omogočajo kakovostne odločitve.


dr. David Nordfors, VINNOVA Stanford Research Center of Innovation Journalism, utemeljitelj InJo koncepta:
david-nordfors.jpgInCo gibanje je osrednjega pomena. Je gibanje, ki združuje različne deležnike, kar je na področju inovacijskega gospodarstva ključno. Bistvo inovacije je združevanje različnih sposobnosti in skupin deležnikov pri ustvarjanju in uvajanju nove vrednosti v družbi. Zadrževanje razprave o inovaciji v okviru lastne skupine, na primer novinarjev, oziroma odločitev, da se o inovaciji ne obvesti ostalih vpletenih, ima nasproten učinek od želenega. Ključ do inovacije je v komunikaciji. In ključ do inovacije v komunikaciji je prav tako komunikacija – in ne le med komunikatorji. Zato je InCo gibanje izredno pomembna pobuda, saj predstavlja najsodobnejši pristop k razvijanju sposobnosti uvajanja novosti v družbi. Slovenska pobuda kaže nov pristop, iz katerega se lahko vsi veliko naučimo.


Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica, Trimo, podpornica InCo gibanja:
Tatjana FinkO ideji inovacijskega novinarstva in komuniciranja smo se prvič začeli pogovarjati pred štirimi leti. Ko jo je Violeta Bulc prvič prinesla v slovenski prostor, je bila to za nas zanimiva, a dokaj nejasna zgodba, saj nismo točno vedeli, kaj bomo iz tega resnično dobili. Verjeli smo, da moramo dvigniti inovativni potencial slovenskega prostora, in da je zato potrebno medsebojno povezovanje in komuniciranje.Danes, po štirih letih, so projekti inovacijskega novinarstva in komuniciranja prešli v InCo gibanje. Včasih nejasna slika se kristalizira, rezultati projektov kažejo pozitivne učinke. Jasna sta namen gibanja in vloga posameznih deležnikov v celotnem gibanju. Od interesa in energije vsakega posameznika je odvisno, kako odločilno vlogo bo odigral v ustvarjanju inovativnih prebojev v družbi. Ključen prispevek celotne InCo iniciative je v povezovanju različnih deležnikov in posameznikov, saj lahko njihovo medsebojno sodelovanje z učinkovitim, na dialogu temelječem komuniciranju ogromno prispeva k ustvarjanju inovacij.


Wilfried Ruetten, Evropski novinarski center, soorganizator Evropske mreže za inovacijsko novinarstvo:
wilfried-ruetten.jpgV evropskih državah razvoj na področju vprašanj inovativnosti poteka z različnimi hitrostmi. Zdi se, da akterji v nekaterih državah hitreje prevzamejo zamisel kot drugje. Zato je Sloveniji, Estoniji, Švedski in Finski potrebno priznati zasluge za vodenje na tem področju in za razumevanje pomembnosti tega vprašanja.


Aleksandra Gradišek, Center za razvoj Litija, partner InCo gibanja:
aleksandra-gradisek.jpgŽe od svojih začetkov iniciativa InCo gibanje predstavlja svež veter tudi v razvoju lokalnih skupnosti, saj ozavešča pomen medsebojnega povezovanja različnih akterjev v lokalni skupnosti in poudarja aktivno vlogo komuniciranja na osnovi konstruktivnega dialoga. To ozaveščanje je pomagalo tudi nam na RCL, saj se sami na začetku nismo dovolj zavedali, kako je pomembno komuniciranje z okoljem, v katerem delujemo na območju Srca Slovenije.


Sonja Šmuc, Združenje Manager, partner InCo gibanja:
sonja-smuc.jpgVčasih okoli nas vzklijejo pobude, ki hitro prerastejo začetno idejo in se prerodijo v celovito gibanje.
InCo je gibanje, ki navdušuje s svojo pozitivno močjo in željo po nadomeščanju slabih vzorcev z
inovativnimi, drugačnimi, svežimi, družbeno koristnimi pristopi - in to ne samo v medijih, ampak tudi v komunikaciji podjetja z vsemi deležniki. Gibanje ima neverjetno zmožnost povezovanja vrhunskih posameznikov z vseh področij in v Združenju Manager smo ponosni, da po svojih močeh prispevamo k širjenju te energije.


Tevž Korent, soustvarjalec InCo gibanja:
tevz-korent.jpgKadar koli pomislim na InCo gibanje se mi v spomin vrne misel, ki sem jo nedavno tega prebral:
Kje smo? Tukaj!
Koliko je ura? Zdaj!
Kaj smo? Ta trenutek!
Moč gibanja leži v dejstvu, da nikoli ne vsiljuje lastnih odgovorov, ampak nas vedno znova spodbudi, da odgovore poiščemo znotraj nas samih, saj je tam vse kar rabimo.


Sonja Klopčič, Trimo, partner InCo gibanja:
sonja-klopcic.jpgIniciativa InCo gibanja je v slovenski prostor prinesla povezovanje in prostor za odprto soočenje mnenj in idej. Idejo inovativnosti širi na vsa družbena področja. InCo konferenca 2009 je udeležence obogatila z izkušnjo soustvarjanja, saj so v procesu lahko izkusili moč tima, kjer ni boja za prevlado, ampak vsakdo želi prispevati le najboljše. Gibanje dviga kolektivno zavest o tem, kako pomembna sta povezanost in soustvarjanje za kreiranje inovacij.


mag. Ladeja Godina Košir, ambasadorka InCo gibanja:
ladeja-godina-kosir.jpgPotreba po udejanjanju InCo v praksi se je vzpostavila zaradi preprostega razloga – potrebe po dialogu. Morda zveni nenavadno, a še vedno je med različnimi deležniki, ki delujejo znotraj različnih disciplin in področij ter posledično govorijo različne “jezike”, zaznati manjko priložnosti in sposobnosti za dvosmerno komuniciranje. Za aktivni dialog, v katerem so udeleženci slišani, razumljeni ter posledično motivirani za konstruktivno sosustvarjanje novih, svežih, interdisciplinarnih rešitev.
Poslanstvo inovacijskega komuniciranja prepoznavam prav v vzpostavljanju komunikacijskih mostov med različnimi disciplinami, različnimi generacijami, različnimi okolji … Učinkovito in odgovorno komuniciranje je vezno tkivo, ki povezuje in nadgrajuje, ki razpira varne prostore za soočenje in spoštovanje različnosti, za aktivacijo ustvarjalnosti in inovativnosti. Soodvisni smo in v tej soodvisnosti iščimo načine in oblike soustvarjanja, ki nas bo popeljalo v ustvarjalno, etično in modro družbo. Kot ambasadorji InCo gibanja lahko prav vsak dan s svojim ozaveščenim delovanjem (tako na poslovnem kot osebnem področju) tovrstne premike pospešimo.


dr. Metka Stare, Fakulteta za družbene vede, članica InCo gibanja:
metka-stare.jpgNad InCo konferenco 2009 sem bila navdušena, kako pozitivno je bilo razmišljanje udeležencev
glede potencialov medmrežnega sodelovanja. Pokazala se je pripravljenost za sodelovanje med partnerji z različnih področij in z različnimi pogledi. V prihodnje je treba v večji meri vključiti predstavnike javne uprave kot pomembnega akterja v mreženju. Javno-zasebna partnerstva so lahko
dobra podlaga za inovacijsko sodelovanje med partnerji, saj v okviru takšnega partnerstva pride do medsebojnega spoznavanja in zaupanja, ki je zelo pomemben element uspešnega reševanja problemov.


mag. Vida Ogorelec Wagner, Umanotera, partner InCo gibanja:
vida-ogorelec.jpgInCo gibanje je tako zanimivo, ker o inovativnosti ne le govori, temveč jo tudi živi. Današnja kriza nam jasno kaže, da so družbene in komunikacijske inovacije potrebne še veliko bolj kot tehnološke! Tudi za reševanje podnebne krize se preveč zatekamo k tehnologijam, ki bodo sicer pomembne, a ne zadostne. Od InCo prav v tem smislu pročakujem veliko.


Jasna Dominko Baloh, DOBA, partner InCo gibanja:
jasna-dominko-baloh.jpgInCo gibanje, ki ga je v Sloveniji začelo podjetje Vibacom, pomeni v slovenskem prostoru na področju
inovativnosti velik prispevek k zavedanju pomena inovativnosti v vseh področjih družbenega življenja.
Čestitamo vodstvu podjetja za uspehe, ki jih je s tem gibanjem doseglo.


Bojan Brecelj, PROJA, partner InCo gibanja
bojan-brecelj.jpgZ INCO gibanjem se z lahka indentificiram predvsem zato, ker je stvaren in kaže v prihodnost. In kdo je zadaj, kdo ustvarja, kdo razmišlja, kdo ozavešča o inovativnosti, kdo si izmišljuje programe, nagrade, publikacije. Ekipa so izbrane gospe – Violeta, Mojca, Estera in Ladeja, in posledično izvorno ravnotežje ženskega principa kot pro-celostno življenjsko razumevanje, ki kaže da je prihodnost v odprtem sodelovanju in čutenju, to je princip Sinergije (sozvočnost, enost, celovitost so pojmi gibanja, ki Entropijo dopolnjujejo s Sintropijo), ki je pot do neomejenih virov ustvarjanja presežkov. InCo me poleg svojih novosti opomni, da marsikatera ženska pošteno obvlada obstoječi »moški svet«, moški pa za enkrat podpiramo in se učimo » ženskih kvalitet«.


dr. Borut Likar, Fakulteta za management Koper, Inštitut za inovativnost in tehnologijo, partner InCo gibanja:
borut-likar.jpgInCo gibanje ... ko se zaveš, da sam ne zmoreš vsega, zmoreš več.


Snježana Muzica, Ekvival, članica InCo gibanja:
snjezana-muzica.jpgIniciativo InCo gibanje dojemam kot sveži val v slovenskem prostoru, za katerega upam, da so bo dotaknil marsikoga in omogočil določene nujno potrebne premike v glavah ljudi. Namreč, kot oviti v vato se ne zavedamo, da se v svetu dogajajo tektonski premiki v iskanju drugačnih poslovnih modelov, v raznolikosti človeških virov v iskanju načina preživetja v tem ostrem konkurenčnem svetu. Če bo gibanje delovalo večplastno, ima velike možnosti, da zaseje to seme rasti in blagostanja, ki se začne v ustvarjalnem mišljenju, le-to pa potrebuje ustvarjalno okolje. Odraščala sem v penalizirajočem okolju, za svoje otroke želim ustvarjalnost; no, nekaj tega bi pa vseeno rada še sama užila. Potenciali so v nas, treba jim je samo dati priložnost, da se realizirajo. Zato to pobudo pozdravljam in resnično upam, da bo Vibacomovcem to uspelo.


Tonja Blatnik, Združenje Manager, soustvarjalka InCo gibanja:
tonja-blatnik.jpgIniciativa InCo je z InCo konferenco osvetlila sicer znano, a pogosto pozabljeno modrost, da družba najbolje deluje po principu padala: ko je odprto, je optimalno. Odprta družba je namreč predpogoj za spodbujanje aktivnega medstrukturnega dialoga in za razvoj orodij za trajnostni razvoj družbe – kar je postavljeno v središče InCo gibanja. InCo gibanje pa je v Slovenijo vneslo tudi piš svežega vetra, ki je nekoliko zdramil težak zrak, ki se zgrinja nad našo maloštevilnostjo … Slednja je v času kriza celo prednost, saj lahko razvijamo družbo, podobno laboratoriju. Tak model omogoča skromno eksperimentiranje – ko je uspeh mogoče posnemati, medtem ko neuspeh ne okuži celotnega sistema.


dr. Marta Svoljšak, Petrol, članica InCo gibanja:
marta-svoljsak.jpgInCo gibanje pomeni sistemsko osmišljanje kreativnosti, odprt prostor za vse, ki želijo aktivno sodelovati. Moj predlog za nadgradnjo gibanja je potujoče predstavljanje aktivnosti gibanja z okolju prijaznimi, trajnostnimi načini transporta.


mag. Natalija Postružnik, UO Slovenskega društva za odnose z javnostmi – PRSS, partner InCo gibanja:
natalija-postruznik.jpgInovativnost zaradi inovativnosti je seveda nesmiselna. Zato kar tako vseh projektov »po čez« PRSS ne podpre. Po pregledu aktivnosti, prizadevanj, vključevanja in povezovanja stroke, ljudi, javnosti (šole, znanost, vlada ...), ki ga izvaja InCo gibanje, pa smo ocenili, da je to nekaj, kjer morajo biti strokovnjaki za komunikacijski management (=odnose z javnostmi) aktivno prisotni. Mi smo glavni nosilci komunikacije; vsaj naj bi bili. Torej je dobro in primerno, če postanemo »orodje« v rokah gibanja; da osveščamo, da prenašamo, da povezujemo, da odpiramo, opozarjamo ... da ustvarimo
kritično maso ljudi, efekt snežne krogle, ki bo odnesla zaspan slovenski prostor in odprla vrata inovativnemu prepihu. To je to, kar InCo vnaša v Slovenijo: inovativni prepih. Pri čemer v mrežah ostanejo najboljše ideje in realizacije!


mag. Mateja Geder, VPŠ Doba, partner InCo gibanja:
mateja-geder.jpgMenimo, da je InCo gibanje v slovenski prostor prineslo večje zavedanje o inovacijah, inovativnosti, ter uspelo pripraviti medije, da več pišejo o tej temi. Zlasti pa smo mnenja, da je InCo gibanje bistveno prispevalo in pospešilo razvoj pisanja o inovativnosti v elektronskih medijih, tudi z novimi orodji, kot so npr. blogi. Kot inovativna šola smo naklonjeni uporabi novih medijev za promocijo, razvoj znanja in inovacij ter smo ponosni, da lahko kot partnerji InCo gibanja sodelujemo pri širjenju zavesti o pomenu inovativnosti.


Andreja Križnič, Proaktiv, članica InCo gibanja:
andreja-krizanic.jpgOsebno dojemam iniciativo InCo kot gibanje, ki s svojim proaktivnim delovanjem prebuja, ozavešča in povezuje nosilce inovacijskega razvoja v slovenskem prostoru. Pomemben se mi zdi sistemski pristop InCo gibanja, ki širi razumevanje, da inovativnost ni nekaj abstraktnega, s čimer naj bi se ukvarjali le znanstveniki, temveč da gre za način razmišljanja in skupnega delovanja posameznika, organizacije, širšega okolja ... Fokus InCo gibanja je pravi, kar bo prišlo še bolj do izraza, ko bo dosežena kritična masa. To pa je mogoče doseči z aktivnim sodelovanjem članov ter da se aktivnosti InCo gibanja, npr. delavnice InCo Jr., integrirajo kot del rednih aktivnosti, ki jih organizacije samostojno izvajajo.


dr. Janez Bešter, Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, član InCo gibanja:
janez-bester.jpgSpodbujanje ustvarjalnosti, samoiniciativnosti in promocija inovativnih tehnologij je izjemnega pomena med mladimi generacijami, ki soustvarjajo našo skupno prihodnost. Pri ustvarjanju inovativne družbe je InCo gibanje vsekakor pomemben, nepogrešljiv člen, ki s svojimi dejavnostmi v slovenski prostor vnaša zavedanje o pomembnosti inovacijskega komuniciranja za trajnostni razvoj in inovativni preboj Slovenije. Ob tem vidim možnosti dopolnjevanja z dejavnostmi OpenLaba, projekta Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki želi mladim v gorenjski regiji ponuditi ustvarjalno okolje ter spodbujati tvorjenje interdisciplinarnih znanj in kreativnih, sposobnih kadrov za globalno uspešna podjetja. V sodobno opremljenih odprtih prostorih ter neposredni bližini izobraževalnih institucij in mladinskih skupnosti lahko mladi svoj prosti čas izkoristijo za udejstvovanje na inovativnih projektih in idejah. Skupaj z uspešnimi podjetji želimo mladim ponuditi nove priložnosti in približati nova znanja, pri tem pa lahko sodelovanje z iniciativami, kot je InCo gibanje, doprinese nove sinergijske učinke in s tem uspešne zgodbe mladih generacij.


Živa Gorup Reichmann, Hermes Softlab, udeleženka številnih dogodkov v okviru InCo gibanja:
ziva-gorup-reichmann.jpgInCo gibanje postavlja inovacijo v drugo vlogo. Vzame ji negativni modni privdih in skozi mrežo povezav omogoči, da o inovaciji ne govorimo, ampak jo vsak od nas živi na način, v katerem je najboljši. Posebej pomembno je delo z mladimi, ki skozi izkustvo inovacijo doživljajo kot nekaj zanimivega in ozavestijo, da je drugačen način razmišljanja nekaj zelo pozitivnega.


Lado Jakša, svobodni umetnik, član InCo gibanja:
lado-portret.jpgČestitam celemu »inovativnemu« timu za uspešno ter ustvarjalno izpeljavo projekta, ki se mi zdi izjemno pomemben in prinaša v naš prostor idejo inovativnosti kot ustvarjalno, moralno, socialno, kulturno-umetniško in duhovno angažirano vrednoto. Takšen pristop bi bil nujen na vseh nivojih šolanja in »bivanja«, saj vzpodbuja osveščen in razmišljajoč pristop do življenja ter ustvarjanja etičnih in »ekoloških« odnosov do nas samih, soljudi in okolja. Takšen način spodbujanja inovativnega navdiha in ustvarjalnega razmisleka o bistvu našega sobivanja ter obstoja je izjemno dragocen in tudi absolutno nujen v tem površnem času digitalnega brzenja, stihijske inflacije povprečnosti ter šablonskih trendov puhlega zunanjega »glamurja«. Namesto faktografskega kopičenja podatkov bi moral postati bistven del pedagoških vsebin na vseh izobraževalnih nivojih.


Vesna Petkovšek, Gorenje, dobitnica glavnega priznanja za najboljši prispevek o inovativnosti v internih časopisih v letu 2007 in dobitnica priznanj v letih 2008 in 2009:
vesna-petkovsek.jpgIniciativo InCo gibanje dojemam kot prizadevanje za odpiranje perspektiv, razmišljanj, praks, pristopov, odnosov, prepletanje različnih dimenzij in sfer v družbi ... z namenom dvigniti inovativni duh v slovenskem prostoru. Morda manjka še natančnejši fokus in oprijemljivejši cilji, ki pa se bodo z rastjo gibanja nedvomno oblikovali.


Bogo Seme, Hedoni, član InCo gibanja:
bogo-seme.jpgInCo gibanje je kot val dobrega, ki je z izjemno energijo Violete nastal dobesedno na oblakih in ga sedaj uresničuje za Slovenijo, za svet. Naj mi ne zamerijo vsi, ki so v tej zgodbi dali tudi svoj izjemen prispevek, a ključni val za plemenitenje so poleg Violete, ozavestile: Ladeja, Mojca in Estera. Seveda je zelo v sinhronizaciji z naravo, da se je gibanje kot gibanje ozavestilo na sam gregorjev dan, ko ptički pojejo in to v Srcu Slovenije.Prof. Jožica Demšar, Malina.si, samostojna podjetnica, partner InCo gibanja:
fotoJozicaDemsar_0_0.JPG
» Mislim, da je eden večjih človekovih izzivov sprejemanje lastne vpetosti v prostor in čas ter skozi to razumevanje svoje vloge v njem. Zame je ustvarjalnost tista srčika, iz katere se porajata inovativnost in podjetništvo. Sposobnost prepoznati resnične potrebe tega časa in prostora pa je zame temelj uspešnega inovatorstva in podjetništva.
Ko spremljam razvoj InCo gibanja, me navdušuje val idej, vzpodbud in dogodkov, ki jih vedno močneje vnaša v naš prostor. Prepričana sem, da je InCo še kako odgovor na resnične potrebe tega časa in prostora!
Kot pobudnica in vodja projekta« V imenu prihodnosti« v okviru ZPMS, ki je pred dobrimi 10 leti oral ledino gibanja za večjo ustvarjalnost in inovativnost za mlade, sem lani z veseljem sodelovala kot moderatorka na INCO Jr. delavnici.«