InCo konference

Vizija:
Stičišče za osebno izmenjavo inovitvnih prebojev.

Poslanstvo:
Vzpostavljati odprt dialog za razvoj novih pogledov, pristopov in orodij za razvoj inovacijskih ekosistemov.

Zagotavljati odprt prostor medstrukturnega dialoga za izmenjavo prebojnih pogledov, modelov in dobrih praks.

Omogočiti osebna srečanja izjemnih ljudi.

Vrednote:
odprt dialog, povezovanje idej, inovativni preboji, iskanje drugačnega, veselje do življenja

Konference:

InCo konferenca - osrednja konferenca InCo gibanja za inovativne preboje

"Stanford po Stanfordu" - posvet za medije o sodobnih trendih inovativnega in inovacijskega novinarstva

"InLoCom" - konferenca za razvoj inovativnih lokalnih skupnosti

"Inovativnost v visokem šolstvu" -konferenca za ozaveščanje ključnih tem pri razvoju inovacijskega ekosistema z vidika visokega šolstva

Posebni posveti in tematske konference