InCo konferenca 2009
FOTOGALERIJAKRATEK VIDEO PRISPEVEK DOMNA LOMBERGERJA
Osnovni podatki o konferenci:


Kaj?
InCo konferenca 2009 – Konferenca o inovacijskem komuniciranju

Kdaj?
sreda, 15. april 2009, od 10h do 16h

Kje?
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Poslovna stavba GR-ja, 1. nadstropje, dvorana Urška

Kdo je organiziral?
podjetje Vibacom d.o.o., koordinator InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, v sodelovanju s programskim odborom konference in partnerji InCo gibanja

Kaj je bil namen konference?
vzpostaviti učinkoviti dialog med podjetji in ostalimi deležniki inovacijskega prostora za inovativni preboj Slovenije in njen prehod iz "družbe znanja v družbo modrosti"

Kaj je bila posebnost konference?
dialogi v interaktivnih vozliščih, v katerih so udeleženci konference z vrhunskimi strokovnjaki in specialisti soustvarjali inovacijski prostor, v katerem so razvijali nove poglede, pristope in orodja za spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje inovativnosti


Program konference


10.00 - 11.15: Otvoritev konference
Glasbeni nastop Lade Jakše z multivizijo – pesem »Poti do Srca Slovenije«
Uvodni nagovor – Peter Testen, predsednik programskega odbora InCo konference 2009
Slavnostni govor predsednika Republike Slovenije dr. Danilo Türk, častni podpornik InCo konference 2009
Iz družbe znanja v družbo modrosti predstavitev InCo gibanja – Violeta Bulc, Vibacom d.o.o.
Povezovanje podjetij z ostalimi deležniki inovacijskega prostora – Tatjana Fink, Trimo d.d.

11.30 - 12.15: Slavnostna podelitev InJo in InCo nagrad 2009 – nagrade in priznanja za inovacijsko novinarstvo in inovacijsko komuniciranje

12.15 - 12.45: odmor za druženje

12.45 - 16.00: Dialogi v interaktivnih vozliščih**:
Uvod v interaktivna vozlišča in predstavitev gostujočih strokovnjakov po vozliščih
Predstavitev pomena inovacijskega komuniciranja – Ladeja Godina Košir, IPRK d.o.o.
Interaktiven dialog strokovnjakov in udeležencev o priložnostih sodelovanja za povečanje inovacijske sposobnosti Slovenije
Uvod v interaktivna vozlišča, predstavitev gostujočih strokovnjakov po vozliščih in razdelitev udeležencev
Predstavitve ugotovitev po posameznih vozliščih in zaključek

1. VOZLIŠČE: ODPRTI JAVNI PROSTOR: Vpliv odprtega javnega prostora na ustvarjalnost ljudi

Izzivi za dialog:
Kako odprti prostori (trgi, parki, vrtovi...) vplivajo na ustvarjalnosti ljudi?
Kako oblikovati kakovostnejši odprti prostor za ustvarjanje inovacij?
Primer Ljubljane ali odprti prostori mesta Ljubljane vzpodbujajo ustvarjalnost in inovativnost?

Vabljeni Provokatorji razmišljanja za dialog z udeleženci:
Peter Gabrijelčič Fakulteta za arhitekturo
Zmago Novak Zavod Big
Janez Koželj Fakulteta za arhitekturo, podžupan Ljubljane
Maja Simoneti Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Jurij Giacomelli Gorenje Design studio d.o.o.
Blaž Peršin Mestni muzej
Alenka Korenjak Prostorož
Ladeja Godina Košir – IPRK d.o.o. (moderatorka)

2. VOZLIŠČE: USTVARJALEN POSAMEZNIK Preobrazba posameznika iz ubogljivega in pridnega v drznega in ustvarjalnega

Izzivi za dialog:
Kako človeku, ki je bil skozi vzgojo doma in v vzgojno-izobraževalnih sistemih naučen predvsem delavnosti, pomagati, da najde tudi svojo ustvarjalno energijo?
Kako ga pri tem podpirajo genetika, antropologija, psihologija, sociologija?
Kaj lahko podjetja dobijo od drznih in ustvarjalnih posameznikov?

Vabljeni Provokatorji razmišljanja za dialog z udeleženci:
Janez Kolenc Pedagoški inštitut
Marta Bon Fakulteta za šport
Viljem Ščuka psihoterapevt
Almir Flisar – DreamEthic Change
Mateja Bedenk Košir Zavod Namen
Nikolaj Mejaš O.K. Consulting d.o.o.
Vida Drame Orožim nevrologinja in psihologinja
Estera Lah – Vibacom d.o.o. (moderatorka)

3. VOZLIŠČE: VRHUNSKI TIMI Izkušnje znanstvenikov in raziskovalcev pri sodelovanju v vrhunskih timih

Izzivi za dialog:
Kako se znanstveniki lotijo zahtevnih mednarodnih projektov?
Kako sestavijo in motivirajo vrhunski tim?
Kako znanstveniki sodelujejo v timu ljudi iz različnih disciplin, kultur, okolij?
Kaj se lahko o upravljanju timov od znanstvenikov naučijo podjetja in obratno?

Vabljeni Provokatorji razmišljanja za dialog z udeleženci:
Boštjan Golob – Inštitut Jožef Štefan
Andrej Detela – Inštitut Jožef Štefan
Sonja Klopčič Trimo d.d.
Andraž Tori Zemanta d.o.o.
Davor Jakulin Atech d.o.o.
Lucija Mulej ZRC SAZU
Tonja Blatnik – Združenje Manager (moderatorka)

4. VOZLIŠČE: DRUŽBA MREŽENJA Prehod iz hierarhičnih načinov delovanja v mrežno sodelovanje

Izzivi za dialog:
Kako preiti iz hierarhičnega v horizontalni način delovanja?
Kako lahko hierarhično organizirane javne institucije preidejo v mrežne?
Kako zagotoviti vire financiranja za medstrukturne projekte, ki pokrivajo več področij?
Kako lahko z mrežnim sodelovanjem povežemo različne deležnike inovacijskega prostora (podjetja, državne in nevladne institucije, univerze in vzgojno-izobraževalne sisteme, ...)

Vabljeni Provokatorji razmišljanja za dialog z udeleženci:
Jaro Berce Fakulteta za družbene vede
Blaž Golob Centre for eGovernance Development
Vida Ogorelec Wagner – Umanotera
Andreja Lajh – profesionalni networker
Senko Pličanič Inštitut za Javno Upravo
Borut Potočnik BPMC d.o.o.
Saša Gradišek – Center za razvoj Litija
Metka Stare Fakulteta za družbene vede
Žiga Vavpotič – Srečna knjiga (moderator)


Vzporedni dogodek: InCo Jr. delavnica – Delavnica o inovacijskem komuniciranju za mlade


kaj: srečanje mladih z inovatorji, ustvarjanje zgodb o inovacijah, inovativnih osebah ter inovativnih podjetjih na plakatih, razstava plakatov
kdaj: po podelitvi InJo nagrad, od 12.45h do 16h
kdo: osnovnošolci in srednješolci, prejemniki priznanj za najbolj kakovostne prispevke o inovativnosti
moderatorji: Mojca Štepic, Jožica Demšar, Borut Likar
sodelujoči: 3 mladi inovatorji
namen: predstavitev pomena komunikacije v inovacijskemu prostoru, omogočiti otrokom izkušnjo medstrukturnega (iz različnih okolij), medgeneracijskega sodelovanja (različne starostne skupine) in ustvarjalnega razmišljanja; predstaviti uporabnost plakata kot enega od komunikacijskih orodij za predstavitev mnenja, razmišljanja, zgodbe...

Komu je bila konferenca namenjena?
podjetjem – vodilni in srednji management, odgovorni za razvoj, komuniciranje, trženje, kadre, kakovost, procese, inovativnost in/ali strateško razmišljanje (izzivalci dialoga)
umetnikom in ustvarjalcem, znanstvenikom in raziskovalcem, predstavnikom nevladnih organizacij, države, vzgojno-izobraževalnih sistemov, akademske sfere in lokalnih skupnosti, ki s svojim razmišljanjem in ustvarjalnim nabojem lahko pripomorejo k širitvi možnosti za inovativni preboj gospodarstva (izzvani v dialogu)
učencem in dijakom, ki so sodelovali na delavnicah v okviru projekta InCo Jr. ter vsem ostalim zainteresiranim mladim, ki so želeli spoznati prave inovatorje ter prispevati svoj pogled na inovativnost

Programski odbor konference:
predsednik obora: Peter Testen (Adverbum)
člani odbora: Violeta Bulc (Vibacom d.o.o.), Ladeja Godina Košir (IPRKd.o.o.), Sonja Klopčič (Trimo d.d.), Jurij Giacomelli (Gorenje Design Studio, d.o.o.), Saša Gradišek (Center za razvoj Litija, d.o.o.), Mitja Jermol (CT3 Institut Jozef Stefan), Vida Ogorelec Wagner (Umanotera), Iztok Osojnik (pesnik), Nataša Koražija (Finance d.d.), Gabrijela Hauptman (OŠ Litija), Suzana Antič (Vrtec Trnovo)

**Vsako vozlišče je bilo tematsko vezano, skupna osnova vsem pa je bilo iskanje priložnosti za spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje inovativnosti v podjetja in širše okolje. Teme so bile javno predstavljene. V vsakem vozlišču so bili izbrani strokovnjaki, imenovani "PROVOKATORJI RAZMIŠLJANJA", ki so strokovno podkovani na izbranih področjih. Udeleženci konference so se poljubno razdelili glede na zanimanje v določeno vozlišče, kjer so v dialogu aktivno komunicirali s provokatorji na izbrano temo. Dialog v vsakem vozlišču je usmerjal moderator. Na koncu skupinskih debat je vsaka skupina predstavila svoje zaključke, ki bodo objavljeni tudi v dokumentu InCo Manifest 2009 in naslovljeni na ustrezne deležnike.[/i>Zakaj se je bilo potrebno udeležiti konference?
Ker je bila to edinstvena konferenca, ki je že sama po sebi na inovativen način predstavila inovacijsko okolje na celosten način, pomagala k inovativnemu razvoju posameznika/ce, premikala meje mogočega in na stvaren način pripeljala do konkretnih rešitev,
ker smo na enem mestu povezali in združili različne deležnike, ki sooblikujejo inovacijski prostor, in ki želijo soustvarjati inovativno družbo,
ker v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki globalne izkušnje s področja inovacijskega komuniciranja prenašamo v slovenski prostor,
ker z lastnimi inovativnimi primeri in dobrimi praksami prispevamo v globalno zakladnico znanja,
ker izostrujemo sposobnost prepoznavanja inovativnosti v slovenskem prostoru,
ker predstavljamo konkretna orodja in izkušnje za učinkovito komuniciranje o inovativnosti, ki jih je moč takoj prenesti v prakso,
ker vključujemo vse udeležence v soustvarjanje strateškega dokumenta z zapisanimi priložnostmi za krepitev Slovenije kot prepoznavnega inovativnega vozlišča znotraj evropskega prostora,
ker prebujamo in dvigujemo samozavest prostora in posameznika/ce preko medstrukturnega in medgeneracijskega dialoga.

Organizacijski odbor konference: Estera Lah, Tevž Korent, Mojca Štepic, Tina Alpner, Barbara Ogrinc, Siniša Jančič
Za dodatne informacije se lahko obrnete na organizatorja konference, podjetje Vibacom, na telefon: 01/517 41 28 ali e-pošto estera.lah@vibacom.si