Manifest InJo-InCo 2008

neporezana-mala.gifZakaj manifest?

Redke so priložnosti, ko se sočasno preplete ter izbistri tolikšno število pogledov, izkušenj in idej z različnih področij, kot na dogodku, ki predstavlja osnovo tega dokumenta. InJo/InCo konferenca »Stanford po Stanfordu 2008« je s svojimi spremljajočimi pred in po konferenčnimi dogodki omogočila prav to. Ustvarila je dragocen korpus bolj ali manj razdelanih iztočnic, ki so lahko odlična platforma za krepitev ustvarjalnega potenciala in dvigovanje inovativnosti prostora. Tako slovenskega kot mednarodnega. Ker verjamemo, da deležniki inovacijskega prostora za praktično delovanje in učinkovito povezovanje v duhu inovacijskega komuniciranja potrebujemo čim bolj celovit zemljevid obstoječih znanj, praks in pobud, smo se odločili zbrane informacije zapisati v obliki pričujočega dokumenta.

Zavedamo se, da dokument pušča odprta številna vprašanja in dileme. Njegov namen ni postati »učbenik« z recepti za dobre prakse, pač pa bolj vodnik za vzpostavljanje novih povezav in odskočna deska za sveža razmišljanja in ustvarjanja. Zbrani prispevki in pogledi naj bodo razumljeni kot želja po ozaveščanju nujnosti preseganja ozkih strokovnih okvirov in ustaljenih vzorcev ter kot spodbuda za udejanjanje sodelovanja med deležniki inovacijskega prostora.

Naj ustvarjalni naboj preveva iniciative in navdihuje projekte, ki bodo Manifest osmislili v praksi.

Vibacom in IPRK tim s partnerji.
PriponkaVelikost
manifest.pdf1.56 MB