InJo nagrada 2009

KAJ: nagrade in priznanja za novinarske prispevke, ki poročajo o inovacijah, inovacijskih procesih in inovatorjih in inovativnih zgodbah po InJo načelih.

Rok za prijavo: petek, 27. marec 2009
Javna razglasitev in podelitev: sreda, 15. april 2009, InCo konferenca 2009

V letu 2009 so bile podeljene nagrade v naslednjih kategorijah:

1. KATEGORIJA - javni mediji
NAGRADA za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 2008

 • Samo Kranjec, Finance "Ustanovite slovenski klub inovacijsko odličnih", objavljen 28. februarja 2008 v Financah


PRIZNANJE za novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 2008
 • Jadran Lenarčič, IJS za prispevek "Vsi bi delali enako kot doslej, pričakovali pa drugačen rezultat", objavljen septembra 2008 v reviji Prepletanje,
 • Jana Petkovšek, Dnevnik za prispevek "11 milijonov ljudi v socialni ekonomiji", objavljen v Dnevniku,
 • Polona Pibernik, Mediade za prispevek "Man with a Golden Drum", objavljen jeseni v SBR,
 • Bojana Humar, Manager za prispevek "Mlade, prodorne, nagajive", objavljen januarja 2008 v reviji Manager,
 • Bojana Humar, Manager za prispevek "Slovenci na Web 3.0", objavljen junija 2008 v reviji Manager,
 • Edita Krajnović, Mediade za prispevek "Čas je za novo, evropsko, managersko teorijo", objavljen v reviji Prepletanje,
 • Franjo Bobinac, Gorenje za prispevek "Celotna uprava se je odpravila na podiplomski študij", objavljen septembra 2008 v časopisu Delo,
 • Jaka Lucu, Polet za prispevek "Zakopati tam, kjer nihče noče", objavljen oktobra 2008 v reviji Polet,
 • Nataša Koražija, Finance za prispevek "Multinacionalka iz Postojne", objavljen aprila 2008 v reviji Manager


Dobitnik glavne InJo nagrade 2009 je pod pokroviteljstvom podjetja Vibacom maja 2009 odpotoval na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. Obenem je za nagrado prejel InJo kipec, ki je unikatno delo mlade kiparke Lare Reichmann.

2. KATEGORIJA - interni mediji

GLAVNO PRIZNANJE za najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2008
 • Maruša Bertoncelj za prispevek "Čas za inovacijsko komuniciranje. Pridružite se ambasadorjem idej.", objavljen v Internem glasilu Telekoma - Škrjanček.


POSEBNO PRIZNANJE za prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2008
 • Gregor Franič za prispevek "Frencis ali "ročna na gumb"", objavljen v Internem glasilu skupine Atech - ŠkrATech,
 • David Sosič in Martin Sosič za prispevek "Merilni mikroskop HAWK QC300", objavljen v Internem glasilu skupine Atech - ŠkrATech,
 • Maruša Bertoncelj za prispevek "Čas za inovacijsko komuniciranje. Pridružite se ambasadorjem idej.", objavljen v Internem glasilu Telekoma - Škrjanček
 • Vesna Petkovšek za prispevka "Ustvarjanje nove generacije" in "Od ideje do rešitve", objavljena v internem glasilu Gorenja - Pika na G.


3. KATEGORIJA - študentski prispevek o inovativnosti
GLAVNA NAGRADA za najboljši študentski prispevek o inovativnosti v letu 2008
 • Žiga Vavpotič za prispevek "Unicefova inovativnost rešuje življenja", objavljen na www.zigavavpotic.com


POSEBNO PRIZNANJE za najboljši študentski prispevek o inovativnosti
 • Katja Lipovšek za prispevek "Mama&kariera z roko v roki"
 • Sabina Belak za prispevek "Samo svoboden je lahko kreativen"
 • Kaja Rangus za prispevek "Inovativni malčki"
 • Žiga Vavpotič za prispevek "Unicefova inovativnost rešuje življenja"
 • Gregor Zajko za prispevek "Domačija Kren"
 • Stanka Kos za prispevek "Modna oblikovalka z občutkom lepote"
 • Mojca Bolka za prispevek "Šolanje na principu pozitivne motivacije - Julka Korenčan"
 • Mišela Perko za prispevek "In-Jo članek o Janezu Avguštinu Puharju"
 • Sabina Lokar za prispevek "Genialne ideje iz inkubatorja".


Študentska nagrada je bila podeljena v okviru projekta »Študentsko tekmovanje za naj prispevek o inovativnosti«, katerega nosilec in organizator je Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI). Zmagovalec bo pod pokroviteljstvom LUI-ja maja 2009 odpotoval na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. Obenem je za nagrado prejel sliko umetnika Dominika Maja Lombergarja.

4. KATEGORIJA - srednješolski prispevek o inovativnosti
Posebno priznanje za visoko kakovosten srednješolski prispevek o inovativnosti
 • Lea Gašparič, Gimnazija Litija za prispevek "Inovativnost"


Priznanje za visoko kakovosten srednješolski prispevek o inovativnosti
 • Lea Gašparič, Gimnazija Litija za prispevek "Inovativnost"
 • Klaudija Župevc, Ekonomska in trgovska šola Brežice za prispevek "Inovacije"


5. KATEGORIJA - osnovnošolski prispevek o inovativnosti

Posebno priznanje za visoko kakovosten osnovnošolski prispevek o inovativnosti
 • Ines Colarič, Mateja Šutar, Tina Banič, OŠ Podbočje za prispevek "Med idejo in inovacijo se skriva invencija"

Priznanje za visoko kakovosten osnovnošolski prispevek o inovativnosti
 • Nina Nenadović, OŠ Litija za prispevek "Inovativnost"
 • Anže Gospeti, Benjamin Fele, OŠ Litija "Sanjaj. Ustvarjaj. Služi!"
 • Petra Beja, OŠ Litija za prispevek "Z jekleno voljo v življenje"
 • Manca Voje, Lavra Zupančič, OŠ Litija za prispevek "Usmerjanje inovativnosti"
 • Ines Colarič, OŠ Podbočje za prispevek "Kovinska galanterija Colarič"
 • Marko Kuntarič,OŠ Podbočje za prispevek "Akrapovič izpušni sistemi"
 • Ines Colarič, Mateja Šutar, Tina Banič, OŠ Podbočje za prispevek "Med idejo in inovacijo se skriva invencija"
 • Manuela Altenbaher, OŠ Koprivnica za prispevek "Voda - ogrožen vir življenja"
 • Domen Vaupotič, OŠ Toneta Čufarja Maribor za prispevek "Inovativni koši za ločeno zbiranje odpadkov v mestu Maribor"
 • Vesna Lešnik, OŠ Danile Kumar za prispevek "Inovativnost na splošno"
 • Toni Klemen, OŠ Danile Kumar za prispevek "Inovacije-izumi-ljudje"
 • Nina Maslo-Plečnik, OŠ Danile Kumar za prispevek "Zapor-hotel"
 • Urša Vidmar , OŠ Senovo za prispevek "Inovacija"
 • Zala Smole, OŠ Trebnje za prispevek "Inovativnost"
 • Katarina Končina OŠ Krmelj za prispevek "Inovativnost in ustvarjalnost na OŠ Krmelj"


6. KATEGORIJA - Posebna priznanja (odločitev koordinatorjev InJo nagrade)
Posebno priznanje za sistematičen pristop k dvigovanju inovacijske zavesti v slovenskih medijih v 2008
 • Revija Polet (Primož Kališnik, odgovorni urednik)


7. KATEGORIJA - InCo nagrade
POSEBNO PRIZNANJE za inovacijsko komunikacijsko strategijo v letu 2008, ki ga podeljujejo koordinatorji projekta IPRK, Mediade in Vibacom.
 • Telekom Slovenije
 • Gorenje d.d.
 • Zavarovalnica Maribor
 • Informa ECHO
 • BTC
 • Atech


KRITERIJI:
Novinarski prispevek skozi zgodbo inovativnega produkta, storitve, tehnološke in netehnološke inovacije (poslovni modeli, procesi) in/ali inovativnih posameznikov ter podjetij (v nadaljevanju PREDMET OPAZOVANJA) zajema naslednje kriterije:

1. osvešča pomen inovativnosti
a) jasno opredeli, v čem je predmet opazovanja inovativen,
b) jasno opredeli prednosti predmeta opazovanja,
c) jasno opredeli slabosti predmeta opazovanja.

2. prispevek pojasnjuje vlogo predmeta opazovanja v inovativnem procesu (zasnova, prototip, implementacija, tržna manifestacija)
a) jasno opredeli proces skozi katerega je predmet opazovanja nastal oz. skozi katerega predmet opazovanja (v primeeru osebe) deluje,
b) jasno opredeli posledice, ki jih je predmet opazovanja povzročil na trgu (pozitivne in negativne).

3. prispevek skozi predmet opazovanja kritično prikazuje povezovanje med deležniki inovacijskega prostora (znanost, gospodarstvo, država, lokalne skupnosti, vzgojno-izobraževalni sistemi, umetnost in ustvarjalna industrija, nevladne organizacije, mediji).

4. prispevek predstavlja enega ali več možnih vplivov predmeta opazovanja na prihodnost posameznika, organizacije ali družbe kot celote.

* Pri priznanju za študentske prispevke se pri ocenjevanju upošteva dodaten kriterij, in sicer uporaba inovativnega novinarstva pri poročanju o predmetu opazovanja:
a) sodobni, že znani mediji (spletna stran, e-pošta, klepetalnica, blog, mobilna telefonija (SMS), GPS, računalniške igre, navidezna resničnost, iTV itn.),
b) nove oblike izražanja in/ali nove oblike besedilnosti,
c) izvirne medijske rešitve.

KAKO:
Nagrajuje se izbrani novinarski prispevek avtorja. Kandidati prispevke lahko prijavijo sami, ali pa jih predlagajo uredništva ter druge skupine, organizacije in posamezniki.

Prijavljene prispevke ocenjuje mednarodna komisija, ki je razdeljena po kategorijah nagrad.

Prijavljeni prispevki so lahko izdelani v različnih formatih in se lahko narejeni za tiskane in/ali elektronske medije oz. nove medije.

V kategoriji nagrad in priznanj za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih in v kategoriji za najboljši prispevek o inovativnosti v internih časopisih ali glasilih, ki jih izdajajo slovenska podjetja, morajo biti prispevki javno objavljeni v minulem letu (2008), ki ga komisija razpiše v razpisu. Prav tako velja za posebna priznanja za sistematičen pristop k dvigovanju inovacijske zavesti v javnih in korporativnih medijih.

Vse prijavljene prispevke morajo spremljati naslednji podatki:
 • Ime in priimek predlagatelja (če je pravna oseba, samo ime),
 • Ime in priimek avtorja članka,
 • Elektronski naslov avtorja članka,
 • Telefonska številka avtorja članka,
 • Naziv in številka medija, v katerem je članek objavljen in datum objave,
 • Trda kopija ali sken članka v elektronski obliki ali spletna povezava do članka mora biti priložena kot dokaz objave članka.
 • Izjava, da se avtor članka oziroma medij kjer je bil prispevek objavljen, strinja z objavo članka na spletni strani in tiskani prilogi v okviru InJo nagrade 2009.
 • Za študentsko tekmovanje je treba priložiti dokazilo o statusu študenta.

Nagrade in priznanja, ki se nanašajo na prispevke študentov, dijakov in osnovnošolcev niso nujno javno objavljeni in so lahko plod projekta InJo Jr. in InJo Ba. oz. prijavljeni na pobudo samega avtorja ali njegovega mentorja. Napisani so lahko v letu 2008 in 2009 do izteka prijav.

Sestava mednarodne komisije:
 • Dušan Snoj kot predsednik komisije (urad predsednika RS)
 • mag. Violeta Bulc (Vibacom d.o.o.)
 • Polona Pibernik (Mediade d.o.o.)
 • dr. Marko Milosavljević (Fakulteta za družbene vede)
 • dr. Lidija Honzak (Ljubljanski univerzitetni inkubator)
 • dr. David Nordfors (IIIJ -Mednarodni inštitut za inovacijsko novinarstvo, Stanfordska univerza, ZDA),
 • mag. Jan Sandred (Švedska vladna Agencija za inovacijske sisteme – VINNOVA).

Komisija za ocenjevanje osnovnošolskih in srednješolskih prispevkov zaradi specifičnosti prispevkov, ki se izdelujejo v sklopu projekta InCo Jr., sestavljena iz naslednji članov: Mojca Štepic, Violeta Bulc, Estera Lah, Tina Alpner (Vibacom).