InJo nagrada 2008

InJo nagrada 2008 - nagrada in priznanja za inovacijsko novinarstvo

S podelitvijo nagrade in priznanj želimo spodbuditi obravnavanje tem s področja inovativnosti v slovenskih medijih in prispevati h globalizaciji koncepta inovacijskega novinarstva.
Izpostaviti želimo avtorje in njihove prispevke, ki poročajo o inovacijah in inovacijskih procesih ter poudarjajo njihov odločilni vpliv na razvoj inovativne družbe v prihodnosti.

Gre za pilotski projekt na globalni ravni, ki poteka 2. leto zapored.

Vrste nagrad

1. KATEGORIJA - javni mediji - 27 prispevkovNAGRADA za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2007
Bojana Humar, Revija Manager: »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v 11. številki revije Manager v letu 2007

PRIZNANJE za novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2007
Samo Kranjec, Finance: Šestnajst let pomanjkanja inovativnosti, objavljen v časopisu Finance
Nataša Koražija, Manager: za prispevek Zeleni posli prihodnosti, objavljen v reviji Manager
Bernarda Bregar Chase, Finance: za prispevek Rešilna steklenica za vojake ali dojenčke, objavljen v reviji Manager
Polona Pibernik, Mediade: za prispevek High-tech Slovenia, objavljen v Slovenian Business Report
Bojana Humar, Manager: za prispevke Beg možganov v Solkan, Tehnobutlerji postajajo gospodje, Tiprova ljubezenska zgodba, objavljene v reviji Manager

Komisija ugotavlja, da je bila letošnja konkurenca v glavni kategoriji med 27-imi prijavljenimi prispevki iz 6 različnih medijev zelo zahtevna v primerjavi z lanskim letom, vendar je z natančnim upoštevanjem kriterijev odločila, da glavno nagrado podeli Bojani Humar iz Revije Manager. Po mnenju komisije njen prispevek »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v 11. številki revije Manager v letu 2007, najbolj ustreza danim kriterijem, predvsem pa pokaže celovito razumevanje inovacijskih procesov, v kateri se prepletajo različni vidiki, in upošteva odločilni vpliv inovacij na razvoj prihodnosti.

Dobitnica glavne InJo nagrade 2008 bo pod pokroviteljstvom podjetja Vibacom maja 2009 odpotovala na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. Obenem bo za nagrado prejela InJo kipec, ki je unikatno delo mlade kiparke Lare Reichmann.


2. KATEGORIJA - interni mediji - 28 prispevkov


GLAVNO PRIZNANJE za najboljši prispevek o inovativnosti v internih glasilih slovenskih podjetij v letu 2007
Matej Peternelj, Mediade: za prispevek »Cimosovi Izzivi-aikido sinergije idej«, objavljen v Internem glasilu skupine Cimos - priloga CIMOSOV FORUM

PRIZNANJE za prispevek o inovativnosti v internih glasilih slovenskih podjetij v letu 2007
Polona Pibernik, Mediade: za prispevka Zemljevid prihodnosti in Pogled v prihodnost, objavljena v Internem glasilu skupine Cimos - priloga Cimosov forum
Matej Peternelj, Mediade: za prispevke Resnična zgodba o močni verigi, Inovatorji: jamrači=2007:0, Uspešen raziskovalec ni nikoli nekaj svetlobnih let pred vsemi ostalimi, Kdor ne bo ustvarjal prihodnosti, je tudi ne bo imel, TiNS si TI!, objavljene v Internem glasilu skupine Cimos - priloga Cimosov forum
Petkovšek Vesna, Gorenje: za prispevek Konkurenčni 540, objavljen v Internem glasilu Gorenja – Pika na G
Milena Lovišček, Telekom: za prispevek Oče slovenskega radia, objavljen v internem glasilu Telekoma - Škrjanček


3. KATEGORIJA - šolski prispevki


Priznanje za najboljši osnovnošolski prispevek o inovativnosti
Petra Beja, Osnovna šola Litija: za prispevek “Inovativnost v očeh invalidov”
David Andrejčič, Osnovna šola Litija: za prispevek “Inovativnost”
Nina Nenadović, Osnovna šola Litija: za prispevek “Inovativnost”
Anže Gospeti, Osnovna šola Litija: za prispevek “Litija – inovativno mesto”
Petra Kavčič, Osnovna šola Litija: za prispevek “Inovativno novinarstvo”
Ana Marn, Osnovna šola Litija: za prispevek “Inovativnost”
Lavra Zupančič, Osnovna šola Litija: za prispevek “Litija bi lahko bila bolj inovativna, če…”
Maja Jug, Osnovna šola Gradec: za prispevek “Inovativnost”

Priznanje za najboljši srednješolski prispevek o inovativnosti
Blaž Gutman, Gimnazija Litija: za prispevek “Ekološki problemi okolja, v katerem živimo”


4. KATEGORIJA - POSEBNA PRIZNANJA (odločitev koordinatorjev InCo koncepta)


Posebno priznanje za sistematičen pristop k dvigovanju inovacijske zavesti v javnih medijih v letu 2007 ZDRUŽENJU MANAGER za revijo PREPLETANJE
Posebno priznanje za sistematičen pristop k dvigovanju inovacijske zavesti v internih medijih v letu 2007 podjetju CIMOS d.d. za Interno glasilo skupine Cimos
Posebno priznanje za sistematičen pristop k dvigovanju inovacijske zavesti v internih medijih v letu 2007 podjetju ATECH d.o.o. za interno glasilo ŠkrATech

Slovesna razglasitev dobitnikov nagrad in priznanj:
3. junij 2008 na Stanford po Stanfordu 2008 - Regionalni konferenci o inovacijskem komuniciranju

Kriteriji ocenjevanja
Pri ocenjevanju so člani komisije upoštevali prispevek medijske stvaritve k spodbujanju inovativnosti kot:
  • elovitem razumevanju inovacijskih procesov, v katerih se prepletajo tehnologija, poslovna uspešnost, znanost, politika, pravo, finance, kultura, umetnost in drugi družbeni in gospodarski vidiki,
  • spodbujanju komuniciranja in povezovanja med znanostjo, gospodarstvom, državnimi ustanovami, lokalnimi skupnostmi in drugimi akterji,
  • razvoju inovacijskega novinarstva kot načinu poročanja o inovacijah in njihovem odločilnem vplivu na razvoj v prihodnosti
  • razumevanju inovativnosti in ustvarjalnosti kot ključnih orodij za zagotavljanje stabilnega dolgoročnega razvoja Slovenije in njeni preobrazbi v inovativno družbo.

Člani mednarodne komisije
  • Dušan Snoj kot predsednik komisije
  • mag. Violeta Bulc (Vibacom d.o.o.)
  • Polona Pibernik (Mediade d.o.o.)
  • dr. Marko Milosavljević (Fakulteta za družbene vede)
  • dr. David Nordfords (Stanford University)
  • Jan Sandred (VINNOVA)