Stanford po Stanfordu 2007

spos07.jpg

Ljubljana, 14. in 15. junij 2007
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani


Video


Odzivi na konferenco

Program

četrtek, 14.6.2007


13:00-14:30 Otvoritveni nagovori

Dušan Snoj, ambasador InJo koncepta v Sloveniji, publicist: uvodni pozdrav
dr. Žiga Turk, minister, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj: otvoritveni govor
dr. David Nordfors, VINNOVA in Standfordska univerza: Vpliv inovacijskega novinarstva na globalno gibanje o inovativnosti
mag. Tatjana Fink, Trimo d.d.: Korporativni pogled na inovacijsko novinarstvo
mag. Violeta Bulc, Vibacom: Ključne teme 4. InJo konference na Stanfordu in njihova vpetost v slovenski prostor

14:30-14:45 Odmor

14:45 -16:15 Razvoj Inovativnosti v EU in vloga medijev

dr. Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave: O podpori inovativnosti v EU
Jens Erik Lund, Nordic Innovation Centre: Inovacijsko novinarstvo kot del PRO INNO Evropske konference o grozdih in inovacijah
okrogla miza: vodi mag. Jurij Giacomelli

Panelisti:
 • Jens Erik Lund (projektni koordinator, Nordic Innovation Centre, svetovalec za VINNOVA)
 • prof. dr. Jadran Lenarčič (direktor, Inštitut Jožefa Štefana)
 • dr. Lidija Honzak (direktorica, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije)
 • mag. Sonja Klopčič (inovativna managerka)
 • Nataša Koražija (nagrajena InJo novinarka, Manager)

16:15 -16:45 Slavnostna podelitev nagrad za inovacijsko novinarstvo

“InJo Nagrada 2007" (organizirator Vibacom, pokrovitelj TIA)
Dušan Snoj, predsednik komisije za podelitev nagrade: Predstavitev nagrajencev
Podelitev priznanja za najboljši prispevek o inovativnosti v internih časopisih
Podelitev nagrade in posebnih priznanj "Naj InJo Prispevek" - za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih

Nagrada "Futurum za inovacijsko novinarstvo 2007" (organizator Javni Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije)
dr. Lidija Honzak: Predstavitev zmagovalca

Podelitev priznanj za najboljši prispevek o inovativnosti med osnovnošolci in srednješolci (organizator Center za razvoj Litija)
Matej Zupančič: Predstavitev zmagovalcev (vključeni v projekt Inovativna lokalna skupnost)

16:45-17:15 Odmor

17:15-18:45 Inovativne zgodbe v medijih

Wilfried Ruetten, Evropski novinarski center: Inovativne zgodbe (prenos preko Skype)
dr. Marko Milosavljević, Fakulteta za družbene vede: Uvod v inovativne zgodbe v medijih
okrogla miza: vodi Boštjan Tadel, odgovorni urednik Marketing Magazina

Panelisti:
 • Jan Sandred (VINNOVA)
 • dr. Marko Milosavljevič (docent, visokošolski učitelj, FDV)
 • Polona Pibernik (direktorica in vodja razvoja, Mediade)
 • prof. dr. Dragan Mihailović (znanstvenik, Inštitut Jožef Štefan)
 • Robert Mulej (direktor in urednik Slovenian Business Report)
 • Vesna Petkovšek (dobitnica InJo priznanja za interne medije, Gorenje)

18:45 Druženje

petek, 15.7.2007


09:30-11:00 Inovativni mediji

Marko Crnkovič, kolumnist in bloger: Blogi - vir ali kanal
prof. dr. Nenad Prelog: Ključne ugotovitve konference "Informacijske tehnologije in novinarstvo" v Dubrovniku
prof. dr. Hrvoje Stančič, Filozofska Fakulteta Univerze v Zagrebu: Predstavitev primerjalne analize interaktivnih internet storitev
Okrogla miza: vodi Katarina Larisa Ham, Intercor d.o.o.

Panelisti:
 • dr. David Nordfors (VINNOVA in Standfordska univerza)
 • Zvezdan Martič (vodja multimedijskega središča, RTV Slovenija)
 • Marko Crnkovič (kolumnist in bloger)
 • Jani Sever (urednik, Vest)
 • prof. dr. Hrvoje Stančič (Filozofska Fakulteta Univerze v Zagrebu)
 • prof. dr. Nenad Prelog

11:00-11:30 odmor

11:30-13:00 Vpliv inovacijskega novinarstva na uspeh razvojnih iniciativ

mag. Mateja Dermastia, Anteja ECG (organizatorka okrogle mize): Uvodni nagovor
Jan Sandred, VINNOVA: Uvodni govor
Janko Burgar: predstavnik Ministrstva za gospodarstvo Slovenije: Vpliv medijev na razvojne iniciative
okrogla miza: vodi Jadranka Jezeršek Turnes, Imelda Ogilvy (facilitator: Kim Turk Dermastia)

Vabljeni panelisti:
 • Murat Gorsoy(vodja poslovnega razvoja, UNDP GIDEM, Turčija)
 • Zorica Marić (vodja oddelka, Ministrstvo za gospodarstvo, Srbija)
 • Dušan Bušen (direktor, Avtomobilski grozd Slovenija)
 • Vladimir Kovačević (direktor, Nacionalni centar za klastere, Hrvaška)
 • Renata Vitez (svetovalka ministrice za gospodarstvo, Črna Gora)
 • Vladimir Kreačić (upokojeni vodilni specialist, World Bank)
 • Jan Sandred (VINNOVA)Kaj je posebnost konference?
 • Največji in najpomembnejši dogodek s področja inovacijskega novinarstva v Evropi v letu 2007.
 • Vpogled v razvoj projekta inovacijskega novinarstva v svetu – idejni oče koncepta dr. David Nordfors.
 • Pogled na inovativnost v Evropski uniji in vloga medijev - EU komisar dr. Janez Potočnik.
 • Vloga in prispevki Slovenije znotraj globalnega projekta inovacijskega novinarstva – najnovejša dognanja 2 tedna po Stanfordski konferenci - mag. Violeta Bulc, Vibacom.
 • Slavnostna podelitev nagrade za najboljši prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih - pilotna izvedba za globalni projekt.
 • Vpliv inovacijskega novinarstva na grozdenje, inovativno novinarstvo, predstavitev uspešnih tehnologij, inovativnih zgodb v medijih in primerov inovativnih medijev in še več.
 • Prisotnost govorcev iz novinarstva, gospodarstva, politike, akademske in znanstvene sfere iz Slovenije, sosednjih držav in širše.

Komu je bila namenjena konferenca?
 • novinarjem, urednikom in ostalim predstavnikom medijev,
 • gospodarstvenikom in podjetnikom,
 • akademikom in raziskovalcem,
 • politikom,
 • vsem, ki želite imeti globalen vpogled v razvoj koncepta inovacijskega novinarstva,
 • vsem, ki vas zanima vloga medijev pri oblikovanju inovativne družbe.