Srečanje članov globalne strateške skupine za inovacijsko novinarstvo v Ljubljani

V organizaciji podjetja Vibacom d.o.o. so se v Ljubljani srečali člani globalne strateške skupine za inovacijsko novinarstvo (Jens Erik Lund, David Nordfors, Wilfried Ruetten, Jan Sandred, Violeta Bulc in Dušan Snoj). Srečanje je novi korak naprej v razvoju koncepta inovacijskega novinarstva, posebej za Evropo. Člani skupine so se strinjali, da je inovacijsko novinarstvo del znanja Evropske unije, ki temelji na primarnem konceptu EU-ja – platformi za različnost in sodelovanje. Glavni fokus skupine v prihodnosti bo na iskanju načinov, da se zagotovi obravnavo koncepta inovacijskega novinarstva tudi na nivoju EU komisije. S tem bi zagotovili prepoznavanje medijev kot pomembne medsektorske integracijske platforme, ki igra pomembno vlogo v inovativni družbi. Člani skupine so obravnavali tudi program Balkanske iniciative za inovacijsko novinarstvo. Zbrane je pozdravil tudi švedski ambasador v Sloveniji, John HM Hagard. Violeta Bulc, ki pod okriljem podjetja Vibacom d.o.o. koordinira koncept »Inovacijsko novinarstvo« za Slovenijo pa je skupini predstavila tudi napredek InJo projektov v Sloveniji.

Zaključek prvega sklopa projekta InLoCom

V Litiji smo v sodelovanju Centra za razvoj Litija in Vibacoma izvedli zaključno delavnico v sklopu prvega dela projekta Mesto inovativnosti - inovativna lokalna skupnost.

Prva evropska delavnica o inovacijskem novinarstvu 2006 v Ljubljani

Organizirali smo Prvo evropsko delavnico o inovacijskem novinarstvu 2006 v Ljubljani.

Vzpostavitev InJo nagrade - sistema nagrad in priznanj za posebne dosežke v inovacijskem novinarstvu

V sodelovanju s strokovno komisijo smo vzpostavili InJo nagrado - sistem nagrad in priznanj za posebne dosežke v inovacijskem novinarstvu. Podali smo pravilnik in glavnega pokrovitelja nagrade za 2007, Slovenske tehnološke agencije (TIA), Ljubljana.

Syndicate content