Predkonferenčne InCo delavnice

IPRK - Inštitut za poslovno rast in kreativnost in Vibacom sta v sklopu Stanford po Stanfordu 2008 - 3. regionalne konference o inovacijskem novinarstvu/komuniciranju organizirala predkonferenčne InCo delavnice.

Namen delavnic je bil razgovor na temo pomena, vloge in vsebine komunikacijskih strategij za spodbujanje inovativnosti pri različnih deležnikih. Ugotovitve delavnic bodo služile kot iztočnice za oblikovanje ključnih izzivov na temo inovativnosti, ki jih bodo bolj poglobljeno obravnavali na junijski konferenci ter v obliki konferenčnega manifesta posredovali širši slovenski javnosti.

Prve predkonferenčne InCo delavnice smo izvedli v torek, 8. aprila 2008, v prostorih Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja v Ljubljani, in sicer za področje šolstva, medijev in lokalnih skupnosti. Drugi sklop delavnic je bil izveden 23. aprila v prostorih Združenja manager. Tokrat smo obravnavali področje znanosti (akademsko-raziskovalna sfera) in gospodarstva. Pogovarjali smo se o tem, kako na posameznem področju prepoznavati izvirne ideje in inovativne preboje, kako oblikovati izvirne zgodbe o svoji inovativnosti, kako skomunicirati inovativnost podjetja interni in eksterni javnosti in kako upravljati komuniciranje o inovativnosti.

Predavanja o inovacijskem novinarstvu za osnovne šole

Mojca Kodrič iz Vibacoma je izvedla uvodno predavanje na temo inovacijskega novinarstva za učence Osnovne šole Litija. Gre za nadaljevanje pilotskega projekta uvajanja inovacijskega novinarstva v osnovne in srednje šole kot priprave na razpis za InJo nagrado 2008 - priznanja za najboljši osnovnošolski in srednješolski prispevek o inovativnosti.

Objavljen razpis za InJo nagrado 2008

Mednarodna komisija za podelitev nagrade in priznanj za inovacijsko novinarstvo objavlja razpis za InJo nagrado 2008, ki jo koordinirata Vibacom in IPRK – Inštitut za poslovno rast in kreativnost. Najbolje ocenjenim novinarskim dosežkom bodo podeljeni nagrada in priznanja za inovacijsko novinarstvo. Namen podelitve nagrad in priznanj je spodbuditi obravnavanje tem s področja inovativnosti v slovenskih medijih in prispevati h globalizaciji koncepta inovacijskega novinarstva. Izpostaviti želimo avtorje in njihove prispevke, ki poročajo o inovacijah in inovacijskih procesih ter poudarjajo njihov odločilni vpliv na razvoj inovativne družbe.

InJo na Evropski konferenci o inovacijah in grozdih


Slovenska in švedska vlada sta v Stockholmu med 22. in 23. januarjem izpeljali Evropsko konferenco o inovacijah in grozdih. Med udeleženci in moderatorji na konferenci so bili tudi predstavniki InJo iniciativne skupine. V posebej veliko zadovoljstvo nam je, da je bila ena izmed moderatork tudi nagrajena InJo novinarka, Nataša Koražija iz Managerja, ki je skupaj z Goran Marklundom iz Vinnove moderirala delavnico z naslovom: CLOE, Clusters Linked Over Europe. Evropska konferenca o inovacijah in grozdih se je odvijala pod predsedovanjem Slovenije EU, zato jo je prvi dan gostil slovenski minister za gospodarstvo Andrej Vizjak v sodelovanju s švedsko vlado. Konferenco je odprl skupaj s švedsko namestnico predsednika vlade in ministrico za podjetništvo in energijo Maud Olufsson ter podpredsednikom Evropske komisije Günterjem Verheugnom. Poudarek konference je bil v povezovanju političnega, gospodarskega in razvojno-raziskovalnega področja v okviru inovacijske politike. Vir.

Syndicate content