Prisotni na srečanju evropske InJo iniciative v Bruslju

24. junija je v organizaciji Mednarodnega inštituta za inovacijsko novinarstvo (IIIJ) in Evropskega novinarskega centra (EJC) potekalo srečanje podpornikov evropske InJo iniciative. Predstavljene so bile različne InJo iniciative po Evropi (Slovenija, Nemčija, Finska, Švedska) in podani predlogi za umestitev inovacijskega novinarstva (InJo) v EU strategije in evropske projekte. Slovenijo je v Bruslju zastopala vodja InJo projekta Estera Lah, zbranim se je preko skype povezave oglasila tudi Violeta Bulc, ki je predstavila razvoj InJo projekta v Sloveniji. Slovenija je pod Vibacomovo koordinacijo ena glavnih nosilk razvoja InJo projekta v praksi v EU in širše. Na sestanku so sodelovali dr. David Nordfors iz Stanfordske univerze, direktor IIIJ, Williem Ruetten, direktor EJC, Esko Aho, direktor finskega inovacojskega sklada SITRA, Per Eriksson, direktor švedske vladne agencije za inovacijske sisteme VINNOVA, Turo Uskali, vodja InJo projekta na Finskem, in drugi predstavniki EU struktur in gospodarstva.

Uspešna izvedena InJo-InCo konferenca »Stanford po Stanfordu 2008«

Med 2. in 3 junijem je v organizaciji podjetij Vibacom in IPRK potekala 3. regionalna konferenca o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju »Stanford po Stanfordu 2008«. Udeleženci so v obliki predstavitev, okroglih miz in interaktivnih vozlišč obravnavali različne komunikacijske pristope in orodja, ki spodbujajo prehod v inovativno družbo. Namen konference je bil spodbuditi konkretne iniciative in projekte za učinkovito inovacijsko komuniciranje ter vzpostaviti aktivno mrežo soustvarjalcev inovativnega prostora.

Na konferenci so sodelovali številni slovenski in mednarodni strokovnjaki, med drugimi tudi minister v Službi vlade RS za razvoj, dr. Žiga Turk, predstavnik National Academies iz ZDA, dr. Charles Wessner, predstavnik švedske agencije VINNOVA, Jan Sandred, predstavnica Evropskega novinarskega centra, Biba Drnovšek Klomp, direktor podjetja ATech, Davor Jakulin. Neposredno iz Stanfordske univerze se je javil idejni oče koncepta inovacijskega novinarstva, dr. David Nordfors, poleg njega pa še novinarji in uredniki tujih medijev: Erik Eldon, novinar VentureBeat.coma, vodilnega tehnološkega spletnega časopisa v Silicijevi dolini, Marie Alman, urednica inovacijske rubrike pri vodilni tehnološki švedski reviji Ny Teknik, in Nils Öhman, šef redakcije dnevnega švedskega časopisa Dagens Nyheter. Na podlagi interaktivnega dela udeležencev in predavateljev na konferenci bo oblikovan zaključni dokument konference – manifest. Vključeval bo konkretna priporočila za razvoj orodij in aktivnosti za učinkovito prepoznavanje inovativnosti in njeno komuniciranje.

Ključno sporočilo konference:
Krepitev inovacijskega potenciala družbe in uveljavljanje ustvarjalnosti in inovativnosti kot vrednot, ki sta ne le deklarativni, temveč vsakodnevno prakticirani, je možna le ob sodelovanju vseh deležnikov inovativnega prostora. Ključen pristop za prehod v inovativno družbo je inovacijsko komuniciranje (InCo) – pristop za prepoznavanje inovativnosti ter njeno celovito in sistematično komuniciranje. Pri tem pomembno vlogo igra že uveljavljeno globalno orodje, inovacijsko novinarstvo (InJo), ki z objavami prispevkov o inovativnosti v medijih oblikuje in posreduje izvirne zgodbe in inovativne preboje v širšo javnost. Posebnost orodja InJo je v tem, da sledi načelom, ki obravnavajo celoten inovacijski proces od ideje, prototipa do tržne manifestacije, umeščajo inovacijo v okolje in ocenjujejo vpliv le-te na prihodnost. Posebnost konference je bila v tem, da so se na enem mestu zbrali različni deležniki inovativnega prostora, ki so preko medstrukturnega sodelovanja začeli soustvarjati skupno bazo podatkov o orodjih, metodologijah in praksah, ki so prisotni v slovenskem in globalnem prostoru in so primerni za razvoj inovativne družbe. V sklopu konference je bila izražena tudi močna podjetniška iniciativa za organiziran razvoj zavesti o inovativnosti, predvsem preko podpore sistematičnega vnašanja inovativne zavesti v vzgojno-izobraževalne sisteme in lokalne skupnosti, ki se bo do jeseni tudi formalno oblikovala.

Ključni poudarki prvega dne, usmerjenega na inovacijsko novinarstvo
Prvi dan konference, usmerjen na inovacijsko novinarstvo, je bil namenjen predvsem novinarjem in strokovnjakom odnosov z javnostmi, kjer so slovenski in mednarodni predavatelji predstavili svoje izkušnje in poglede na vsebino in načine pisanja o inovativnosti, udeleženci pa so s sodelovanjem v interaktivnih vozliščih soustvarjali osnove za novinarske prispevke o izvirnih zgodbah. S pomočjo sodobnih tehnologij so se v program vključevali strokovnjaki s celega sveta, med njimi dr. David Nordfos, Erik Eldon, Marie Alman in Nils Öhman, ki so hkrati delovali tudi kot mentorji delovnih skupin, ki so jih lahko udeleženci kontaktirali preko skype tehnologije.

Ključni poudarki drugega dne, usmerjenega na inovacijsko komuniciranje
Drugi dan konference, usmerjen na inovacijsko komuniciranje, je bil namenjen vsem deležnikom inovativnega prostora (predstavniki gospodarstva, znanstveno-raziskovalnih institucij, akademskih in vzgojno-izobraževalnih sistemov, lokalnih skupnostih, vladnih in nevladnih organizacij, umetnosti, medijev), ki so soustvarjali priporočila za učinkovito komuniciranje inovativnosti na svojih področjih. Vrhunec drugega dne je bila tudi podelitev InJo nagrade 2008 – nagrade in priznanj za inovacijsko novinarstvo. V kategoriji »Nagrada za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2007« je zmagovalka Bojana Humar iz Revije Manager s prispevkom »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v reviji Manager. V kategoriji Glavno priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v internih glasilih slovenskih podjetij v letu 2007 je zmagovalni prispevek Mateja Peternelja, Mediade, za prispevek »Cimosovi Izzivi-aikido sinergije idej«, objavljen v Internem glasilu skupine Cimos - priloga CIMOSOV FORUM. V sklopu nagrade so podelili tudi priznanja osnovnošolcem in srednješolcem za najbolje napisan prispevek o inovativnosti. Nagrajencem sta nagrade in priznanja podelila minister dr. Žiga Turk, Služba vlade RS za razvoj, in Violeta Bulc iz Vibacoma kot koordinatorka InJo nagrade 2008.

Organizatorji in partnerji konference
Organizatorja konference Stanford po Stanfordu 2008 sta Vibacom in IPRK - Inštitut za poslovno rast in kreativnost v sodelovanju s partnerji: Združenje Manager, Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Center za razvoj Litija, Trimo, Adria Mobil, Hermes Softlab, SIQ, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Fakulteta za družbene vede, Umanotera, Mediade, InfiniteBizComLab, Visoka Poslovna šola Doba Maribor, 3Muhe, Toyota, Stanfordska univerza in VINNOVA.

Znani dobitniki InJo nagrade 2008 - nagrade in priznanj za inovacijsko priznanje

Mednarodna komisija za podelitev InJo nagrade 2008 objavlja dobitnike nagrad in priznanj za inovacijsko novinarstvo. V kategoriji »Nagrada za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2007« je zmagovalka Bojana Humar iz Revije Manager s prispevkom »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v reviji Manager. V kategoriji Glavno priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v internih glasilih slovenskih podjetij v letu 2007 je zmagovalni prispevek Mateja Peternelja, Mediade, za prispevek »Cimosovi Izzivi-aikido sinergije idej«, objavljen v Internem glasilu skupine Cimos - priloga CIMOSOV FORUM. Komisija ugotavlja, da je bila letošnja konkurenca v glavni kategoriji med 27-imi prijavljenimi prispevki iz 6 različnih medijev zelo zahtevna v primerjavi z lanskim letom, vendar je z natančnim upoštevanjem kriterijev odločila, da glavno nagrado podeli Bojani Humar iz Revije Manager. Po mnenju komisije njen prispevek »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v 11. številki revije Manager v letu 2007, najbolj ustreza danim kriterijem, predvsem pa pokaže celovito razumevanje inovacijskih procesov, v kateri se prepletajo različni vidiki, in upošteva odločilni vpliv inovacij na razvoj prihodnosti. Dobitnica glavne InJo nagrade 2008 bo pod pokroviteljstvom podjetja Vibacom maja 2009 odpotovala na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. Obenem bo za nagrado prejela InJo kipec, ki je unikatno delo mlade kiparke Lare Reichmann. Več o nagradi.

Violeta Bulc in Nataša Koražija na Konferenci o inovacijskem novinarstvu na Stanfordu

IJ-5 - Peta konferenca o inovacijskem novinarstvu, ki jo organizira Program inovacijskega novinarstva na Stanfordu (The Injo Fellowships 2008) se je med 21. in 23. majem 2008 odvijala na Stanfordski univerzi v ZDA: Violeta Bulc iz Vibacoma, koordinatorka koncepta »Inovacijsko novinarstvo« za Slovenijo in promotorka ideje inovacijskega komuniciranja na globalnem nivoju, je aktivno sodelovala na konferenci. Prvi dan je moderirala okroglo mizo z naslovom Kako inoviramo. Nataša Koražija iz revije Manager se je kot dobitnica lanskoletne InJo nagrade pridružila Bulčevi na konferenci. Zadnji dan konference sta predstavili razvoj InJo projekta v Sloveniji. Več o konferenci.

Syndicate content