Test in priročnik za dislektike, temelječa na intuitivnem razmišljanju in učenju