Manifest za ustvarjalnejšo in inovativnejšo Evropo