Intuitivno odločanje - korak k sistemskemu razmišljanju in celostnemu inoviranju, Revija HRM, junij 2013