InCo intuicija

InCo gibanje, Zaključni InCo dogodek, Ljubljana, 10.12.2012

InCo gibanje je sredi decembra organiziralo Zaključni InCo dogodek v sklopu letošnjih InCo intuicija dogodkov na temo »Možne implementacije intuicije v poslovnem svetu«. Na zaključnem dogodku je bil predstavljen pregled letošnjih intuicija dogodkov ter znanja, ki smo ga na dogodkih pridobili. Prestavljen je bil tudi model intuicije, ki se je razvijal in nadgrajeval skozi celo leto ter smernice za prihajajoče leto 2013. Sledil je odprti dialog ter skupinsko delo vseh prisotnih na temi: korekcije in nadgradnja našega modela intuicije ter predlogi za plan za leto 2013.

Intuicija in menedžment: Novi horizonti odločanja in vodenja, Dnevnik, Gazele 2012

V posebni izdaji revije Dnevnik - Gazele 2012 je objavljen članek z naslovom Intuicija in menedžment: Novi horizonti odločanja in vodenja. Avtorici članka sta Violeta Bulc in Urška Batellino. Po mnenju Violete Bulc smo "v odnosu do intuicije v poslovnem svetu večinoma še zadržani. Z njo sicer živimo, a o njej neradi govorimo. Zato niti nimamo izoblikovanega poslovnega jezika zanjo."

InCo gibanje, Čudenje namesto odločanja, Ljubljana, 19.11.2012

Inco gibanje je v sklopu svojih dogodkov na temo »Možne implementacije intuicije v poslovnem svetu« uspešno izpeljal že 9. InCo dogodek na temo Čudenje namesto odločanja. Dogodek je vodil prof. dr. Urban Kordeš, fizik, filozof in kognitivni znanstvenik. Namen dogodka je bil »opaziti prepričanja na katerih temelji naš vsakdanji odnos do sveta, in jih, morda le za trenutek, postaviti v oklepaj. In pogledati kako izgleda svet s te, nove perspektive«.

InCo gibanje, Intuicija v luči duhovne znanosti Rudolfa Steinerja, Ljubljana 23.10.2012

Konec oktobra je bilo v prostorih družbe Petrol d.d. organizirano 8. InCo srečanje v okviru letošnjih InCo dogodkov na temo »Možne implementacije Intuicije v poslovnem svetu«. Mag. Mohor Demšar nas je preko Intuicije v luči duhovne znanosti Rudolfa Steinerja popeljal do odgovorov na vprašanja: Kakšna je telesna, duševna in duhovna konstitucija današnjega človeka? Kako se razvija človek od rojstva do smrti? Kako je razvoj človeštva skozi kulturne epohe povezan z razvojem posameznika? Na kaj so vezani pojmi intuicija, inspiracija in imaginacija?

Duhovna univerza, Praktikum intuicije - trening senzibilnosti, Ljubljana

Duhovna univerza med svojimi programi nudi tudi program Praktikum intuicije s poudarkom na praksi: prefinjevanju čutil, razvijanju 6. čuta in prebujanju intuicije. Trening senzitivnosti je izrazito praktičen in obsega vaje za doseganje globinske psihološke integracije, vaje za zviševanje vibracije celotnemu avričnemu polju ter trening zunajčutnih zaznav: avrična senzitivnost, senzitivnost v dlaneh, psihometrija, telepatija, vpliv misli na materijo.

Syndicate content