InCo intuicija

InCo gibanje, InCo informator 2014

Dragi kolegi in kolegice,

Srčna hvala za vaše soustvarjanje InCo prostora, za skupno odkrivanje novega in za vse pohvale, kritike ter spodbudne besede v letu 2013!

S skupnimi močmi smo v letu 2013 prebili mnoge stare vzorce in odprli nove priložnosti za prihodnja potovanja!

V letu 2013 nam je uspelo:
- organizirati 7 dogodkov na temo izkustva intuicije in primerov iz poslovne prakse, katerih se je udeležilo več kot 200 udeležencev,
- uskladiti 16 srečanj InCo ožjih skupin (srečanja Upravnega odbora InCo gibanja, srečanja skupine »Intuicija in prostor« ter skupine »za raziskovanje vplivov na intuitivne zaznave«),
- zaznati 24 medijskih objav o InCo gibanju,
- glavni dosežek pa je izdaja knjige »The Magic of Contribution« o razvoju in uspehih InCo gibanja v zadnjih 7-ih letih ter njena uradna predstavitev v mednarodnem prostoru julija 2013 na svetovni konferenci sistemske znanosti (v Vietnamu); knjiga je bila predstavljena tudi na Tajvanu, v Braziliji in v Litvi.

V duhu sodelovanja, napredka in raziskovanja nadaljujemo z aktivnostmi doma in v tujini tudi v letu 2014. Za vse člane InCo gibanja pripravljamo številne prebojne dogodke in letno izkustveno konferenco z navdihom

»Od inspiracije do inovacije: Izkušnja sistemskega pristopa za ustvarjanje blaginje nove dobe«.

Najavo in opis dogodkov v letošnjem letu si lahko ogledate v pripetem dokumentu ali na tej povezavi.

Vabimo vas, da se nam s svojim bitjem, znanjem in izkušnjami pridružite pri soustvarjanju in raziskovanju prihajajočega leta (članarina za leto 2014 znaša 70 € oziroma v skladu z zmožnostmi posameznika/ce). InCo gibanju se lahko pridružite z izpolnitvijo pristopne izjave za individualno članstvo ali pristopne izjave za podjetja sponzorje.

Se veselim novih prebojev, modelov in inovativnih prebliskov,

Ekipa InCo gibanja


Kreativno leto 2014!

Dragi partnerji, prijatelji in soustvarjalci InCo gibanja,


želimo vam ***kreativno*** ***inovativno*** in ***intuitivno*** leto 2014.Hkrati vas lepo vabimo, da se nam pridružite v članstvo InCo gibanja. Več o prihajajočih InCo dogodkih si lahko preberete tukaj. InCo dogodke leta 2013 z vodilom Izkustvo intuicije ter primeri iz poslovne prakse pa si lahko ogledate tukaj.

InCo gibanju se lahko pridružite z izpolnitvijo pristopne izjave.

InCo gibanje, Povabilo v InCo gibanje ter soustvarjanje InCo prostora 2014

Leto 2013 je bilo izjemno dinamično, plodno in iskrivo. Prebijali smo stare vzorce, odkrivali intuitivne uvide in spoznanja, razvijali nove modele in metode ter začeli z raziskovanjem sveže teme: sistemsko razmišljanje. Celotno dogajanje in spoznanja InCo gibanja v letu 2013 si lahko ogledate v tem dokumentu ali na InCo intuicija 2013 spletni strani.

V letu 2014 želimo združiti dosedanja spoznanja in jih sistemsko razvijati dalje, tako bo prihajajoče leto namenjeno prepletu inovativnosti, intuicije in sistemskih pristopov. Okvirni program dogodkov v letu 2014 si lahko ogledate na InCo spletni strani sistemski pristopi.

Višek InCo dogajanja v letu 2014 pa predstavlja InCo konferenca (12.3.2014) z naslovom »Od inspiracije do inovacije: Izkušnja sistemskega pristopa za ustvarjanje blaginje nove dobe«.

K InCo gibanju se lahko pridružite z izpolnitvijo pristopne izjave za članstvo, ki je dostopna na tej povezavi (članarina za leto 2014 znaša 70 EUR oziroma v skladu z zmožnostmi posameznika/ce).

Akademija Vseživljenjsko učenje, Razmišljam, čutim, zaznavam – torej sem!, Hotel Salinera Strunjan, 22. in 23. november 2013

Akademija Vseživljenjsko učenje organizira dogodek z naslovom "Razmišljam, čutim, zaznavam – torej sem!", katerega namen je prepoznati lastne situacije »obtičanosti«, aktivirati notranji potencial in kreirati centre moči. Zavedanje. Biti tukaj in zdaj. Razumeti in biti razumljen. Bolje izkoristiti notranji potencial. Slediti intuiciji. Vsebina dogodka: Uporaba intuicije pri poslovnem odločanju; Teorija U in model izkustvenega učenja z intuicijo; Ključni koraki: opazuj, poglobi se vase in deluj drugače; Krepitev zaznave intuicije pri poslovnem odločanju. Predavateljica na dogodku bo tudi članica InCo gibanja mag. Vesna Kovačič, ki bo predstavila "Intuitivno odločanje in teorijo U".

Cena: 180,00 EUR neto (v ceno so vštete vse delavnice, nočitev, prehrana, prigrizki med odmori, uporaba bazena z ogrevano morsko vodo, parkiranje in turistična taksa.)

Prijavnica za dogodek in dodatne informacije na: info@llacademia.com ali na anamari@llacademia.com. Program dogodka si lahko ogledate tukaj.

Od inspiracije do inovacije

III. Strokovno srečanje

Od inspiracije do inovacije


Izkustvena konferenca skozi 12 tehnik

footer email.jpegshema monference od inspiracije do inovacije 2.png


logotip DMS png.png logotip DMS png.png logotip DMS png.png logotip DMS png.pngFOTOGALERIJA


VABILO NA III. STROKOVNO SREČANJE

Aktualno 2.0: Izkustvena konferenca na krilih igrifikacije


Aktualno 2.0: Kakšna čudovita izkušnja

Datum: 12.6.2014

Kraj: Kulturni spomenik D125 (nekdanji Merkur), Dunajska cesta 125, Ljubljana (poleg HYPO)

Izjava organizatorke Violete Bulc, pobudnice in koordinatorke konference, direktorice podjetja Vibacom d.o.o. in pobudnice InCo gibanja: »Konferenca je bila že od samega začetka pospremljena z izjemno energijo radovednosti, čudenja in želje po biti del. To je bil tudi v resnici naš največji cilj, da bi lahko vse udeležence konference motivirali, da bi začutili moč kreacije, ki je podprta tako s strani prostora kot s strani tehnik in ljudi, ki sodelujejo z njimi na konferenci ter s strani članov timov, v katere so vključeni. Prvi vtisi po prvem delu izvajanja konference kažejo na to, da vsi ljudje zelo aktivno sodelujejo in so polno prisotni.« Ter dodala: »Zagotovo je ta način učenja in pridobivanja kompetenc način prihodnosti. Tudi sami smo prepoznali, da je to lahko ena od korporativnih prednosti Slovenije, ker je prostor tako majhen - med sabo se praktično vsi akterji poznamo in se lahko zelo hitro zorganiziramo. Upam, da nam bo to uspelo v bodoče preoblikovati v neko tržno storitev, ki se bo umestila tudi v mednarodni prostor in bo pripomogla k povečanju internacionalizacije slovenskih storitev.«

Izjava udeleženke konference Sonje Klopčič: »Navdušena sem bila nad tem koliko dobrohotnosti, predanosti in soustvarjanja je bilo prepletenega v ustvarjanju dogodka. Sinhronizirano delovanje izvajalcev, vozlišč moderatorjev, pobudnikov intuicije in na prvi pogled nevidnih podpornikov energije so odlično dopolnili dogodek. Udeleženci so lahko soustvarjali v odprtem in kreativnem okolju in imeli priložnost, da izkusijo različne tehnike za odpiranje potencialov, kot tudi različne tehnike za posamezne korake v inovacijskem procesu. Vzporedno s tem smo oblikovali ekipo od sprva naključno zbranih udeležencev, ustvarili lastno dinamiko skupine, razvijali in opazovali dinamiko celotne skupine, evolucije igre, doživeli učinke različnih ureditev prostora za osebno dobro počutje in sodelovanje ... Izkušnja te kompleksnosti je bila čudovita. Hkratno učenje in soustvarjanje v različnih dimenzijah je bil pravi kvantni preskok.«
Namen konference:
• Razviti netehnološko inovacijo za potrebe konferenčne dejavnosti.
• Omogočiti ljudem edinstveno izkušnjo sistemskega doživljanja (celostnega) inovacijskega procesa skozi 12 različnih tehnik.
• Razviti komercialni produkt za nov tip konferenc/delavnic po principu odprtega inoviranja.
• Predstaviti strokovnjake v slovenskem prostoru, s katerimi se lahko sodeluje pri razvoju inovacijskega procesa.

Doprinos konference:
• udeleženci doživijo celoten inovacijski proces;
• udeleženci se v vsaki fazi inovacijskega procesa seznanijo in uporabijo različne tehnike, orodja, modele in pristope za uspešno izvedbo posamezne faze;
• izmenjava izkušenj in postavljanje novega roba odkrivanja priložnosti.

Komu je namenjena:
Vsem, ki jih zanimajo značilnosti inovacijskih procesov in njihovo uspešno vodenje.

Kotizacija: za člane InCo gibanja in člane soorganizatorjev (Združenje Manager, Društvo slovenskih moderatorjev, Center Arhitekture) 40 EUR. Za ostale 120 EUR.

Čas trajanja: 8.00 – 17.00

Prijava na: info@zdruzenje-manager.si (ali kaja.rangus@incogibanje.si)

Okviren program

08:00 – 08:30 Registracija
08:30 – 09:15 Predstavitev vsebine in pravil; razdelitev prvih Sherwoodskih novic

09:15 – 09:30 Odhod na položaje in začetek izvajanja inovacijskega procesa

09:30 – 11:30 Prva faza inovacijskega procesa, prve 4 tehnike, prvi resni izzivi

11:30 – 13:30 Strateški premik na novo lokacijo in izvajanje druge faze inovacijskega procesa, nove 4 tehnike, novi izzivi, nove Sherwoodske novice

13:30 – 14.15 Interaktivno kosilo

14:15 – 16:15 Strateški premik na tretjo lokacijo in izvajanje tretje faze inovacijskega procesa, nove 4 tehnike, novi izzivi, nove Sherwoodske novice

16:15 – 17:00 Ogled razstave rešitev, osebne refleksije o tehnikah in poteku konference, predstavitev in razgovor o nastalih inovativnih poslovnih modelih z “Robin Hoodom” in izmenjava izkušenj o procesu

17:00 – Večnosti uporaba, nadgradnja in transformacija vsega, kar smo posrkali vase na konferenci

Sama ideja izkustvene konference je priklicala k sodelovanju predstavnike vseh ključnih področij uspešnega inoviranja: oblikovalce vsebin (igre), nosilce tehnik, moderatorje, oblikovalce fizičnega in energijskega prostora, oblikovalce video in fotografskih vsebin, prostovoljce, ki so začutili vznemirjenje. Povezuje nas radovednost, iskanje novega, prispevanje k razvoju in želja po kolektivnem ustvarjanju.

Organizacijski odbor

1. Violeta Bulc (ideja/(inovacija)
2. Blaž Branc (gamification)
3. Sonja Šmuc (marketing)
4. Tanja Maljevac (prostor)
5. Petra Treven Bernat (moderatorji)
6. Bogo Seme (energijski potencial)

Nosilci prostora in pravil:

Gostiteljica projekta konference: Violeta Bulc, InCo gibanje

Dirigentka konference: Sonja Šmuc, Združenje Manager

Koordinatorke konference:
Kaja Rangus, InCo gibanje
Petra Svetina, Združenje Manager
Petra Jerina, InCo gibanje

Skrbnik virov: Barbara Ogrinc, Vibacom

Žetvenik: Natalija Vrhunc, Društvo moderatorjev Slovenije

Pripovedovalec zgodbe (video povzetek): Filip Bračevac

Fotografinja: Pina Maja Bulc

Nosilci prostora in pravil:

Skrbniki energije prostora:
Bogo Seme, intuitivna priča, InCo gibanje
Jože Žmavc, skrbnik kanala
Urška Lan, Alex Lan, skrbnika portalov

Skrbniki energijskega vzdušja:
Raphael Duret-Nauche
Andreja Cepuš
Tanja Maljevac
Barbara Viki Šubic
Špela Kuhar
Uroš Zajec

Skrbnika igre:
Blaž Branc, InCo gibnaje
Gregor Kamnikar

Prostovoljci: Žiga Bulc, Eva Reichmann

Moderatorji vozlišč:
1. Marjeta Novak, CPF, predsednica Društva moderatorjev Slovenije
2. Petra Treven Bernat, nadzornica Društva moderatorjev Slovenije
3. Tadej Petek, CPF, Develor d.o.o.
(CPF = Certified Professional Facilitator)

Nosilci tehnik inspiracije:
1. Metoda 4D: Darja Cvek Mihajlović, Praktikum intuicije
2. Postavitev in uglasitev namere (intencije): Breda Kovačec Mencej, Inštitut Sentio
3. Somatično prebujanje: Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut

Nosilec in moderator vozlišča IDEJA: Marjeta Novak
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za design idejne rešitve (ideje):
1. The Power of Connecting, povezovalna metoda Beyond Leadership: Tičo Zupančič, SDBP
2. Brainstorming: Mateja Drnovšek, Ekonomska fakulteta
3. Lateralno razmišljanje: Nastja Mulej, deBono.si

Nosilec in moderator vozlišča INVENCIJA: Petra Treven Bernat
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za pripravo prototipa (invencije):
1. LEGO simulacija: Tadej Pugelj
2. Metoda U – Skulpture: Reševanje situacije obtičanosti s spontanim (intuitivnim) odzivanjem skupine: Vesna Kovačič, SrCi Inštitut Maribor
3. Zmajevo sanjanje: Helena Černej in Špela Kuhar, Dragon Dreaming, project design

Nosilec in moderator vozlišča INOVACIJA: Tadej Petek
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za razumevanje potreb in ustvarjene vrednosti za trg (inovacija):
1. Segmentacija strank po MABS metodi: Mojca Štepic, Razvojni center srca Slovenije
2. Running Lean / Delaj vitko intervjuje s kupci: Geni Arh in Meta Arh, Arhea,
3. Kanvas poslovnih modelov: Marko Savić, Vizuarna


Igra: Ozadje celotne konference predstavlja poslovna igra na osnovi zgodbe Robin Hooda, ki bo prenešena v žargon in izzive poslovnega sveta. Celotno dogajanje bo hkrati tudi prikaz metode “igrifikacije/poigravanja”, s številnimi zasuki v zgodbi, selektivnimi dodatnimi informacijami, zavajajočimi informacijami ipd., s čimer bodo simulirane vsakdanje tržne razmere v katerih se razvijajo inovacije.

Timi: na konferenci bo vzporedno aktivnih 9 timov udeležencev (strategov, ki bodo reševali izziv Robin Hooda); vsak tim bo predstavljal skupino svetovalcev, ki bodo na osnovi Sherwoodskih novic oblikovali strateški načrt, ki bi Robinu pomagal izpeljati njegovo vizijo.

Vloge: na konferenci bomo organizatorji za uspešno izvedbo igrali 14 različnih vlog.

Model: za uspešno aktivno vlogo udeležencev na konferenci smo razvili poseben kanvas (šablono poslovnega modela strateškega načrta), ki ga bodo udeleženci dopolnjevali skozi celoten dogodek/igro.

Več o konferenci v junijskem Aktualno 2.0 (Izkustvena konferenca na krilih igrifikacije)

Syndicate content