InCo inovacija

Inovacijski forum v Litvi

Datum: 
4.12.2013 (9:00) - 5.12.2013 (18:00)

Inovacijski forum v Litvi

Od inspiracije do inovacije

III. Strokovno srečanje

Od inspiracije do inovacije


Izkustvena konferenca skozi 12 tehnik

footer email.jpegshema monference od inspiracije do inovacije 2.png


logotip DMS png.png logotip DMS png.png logotip DMS png.png logotip DMS png.pngFOTOGALERIJA


VABILO NA III. STROKOVNO SREČANJE

Aktualno 2.0: Izkustvena konferenca na krilih igrifikacije


Aktualno 2.0: Kakšna čudovita izkušnja

Datum: 12.6.2014

Kraj: Kulturni spomenik D125 (nekdanji Merkur), Dunajska cesta 125, Ljubljana (poleg HYPO)

Izjava organizatorke Violete Bulc, pobudnice in koordinatorke konference, direktorice podjetja Vibacom d.o.o. in pobudnice InCo gibanja: »Konferenca je bila že od samega začetka pospremljena z izjemno energijo radovednosti, čudenja in želje po biti del. To je bil tudi v resnici naš največji cilj, da bi lahko vse udeležence konference motivirali, da bi začutili moč kreacije, ki je podprta tako s strani prostora kot s strani tehnik in ljudi, ki sodelujejo z njimi na konferenci ter s strani članov timov, v katere so vključeni. Prvi vtisi po prvem delu izvajanja konference kažejo na to, da vsi ljudje zelo aktivno sodelujejo in so polno prisotni.« Ter dodala: »Zagotovo je ta način učenja in pridobivanja kompetenc način prihodnosti. Tudi sami smo prepoznali, da je to lahko ena od korporativnih prednosti Slovenije, ker je prostor tako majhen - med sabo se praktično vsi akterji poznamo in se lahko zelo hitro zorganiziramo. Upam, da nam bo to uspelo v bodoče preoblikovati v neko tržno storitev, ki se bo umestila tudi v mednarodni prostor in bo pripomogla k povečanju internacionalizacije slovenskih storitev.«

Izjava udeleženke konference Sonje Klopčič: »Navdušena sem bila nad tem koliko dobrohotnosti, predanosti in soustvarjanja je bilo prepletenega v ustvarjanju dogodka. Sinhronizirano delovanje izvajalcev, vozlišč moderatorjev, pobudnikov intuicije in na prvi pogled nevidnih podpornikov energije so odlično dopolnili dogodek. Udeleženci so lahko soustvarjali v odprtem in kreativnem okolju in imeli priložnost, da izkusijo različne tehnike za odpiranje potencialov, kot tudi različne tehnike za posamezne korake v inovacijskem procesu. Vzporedno s tem smo oblikovali ekipo od sprva naključno zbranih udeležencev, ustvarili lastno dinamiko skupine, razvijali in opazovali dinamiko celotne skupine, evolucije igre, doživeli učinke različnih ureditev prostora za osebno dobro počutje in sodelovanje ... Izkušnja te kompleksnosti je bila čudovita. Hkratno učenje in soustvarjanje v različnih dimenzijah je bil pravi kvantni preskok.«
Namen konference:
• Razviti netehnološko inovacijo za potrebe konferenčne dejavnosti.
• Omogočiti ljudem edinstveno izkušnjo sistemskega doživljanja (celostnega) inovacijskega procesa skozi 12 različnih tehnik.
• Razviti komercialni produkt za nov tip konferenc/delavnic po principu odprtega inoviranja.
• Predstaviti strokovnjake v slovenskem prostoru, s katerimi se lahko sodeluje pri razvoju inovacijskega procesa.

Doprinos konference:
• udeleženci doživijo celoten inovacijski proces;
• udeleženci se v vsaki fazi inovacijskega procesa seznanijo in uporabijo različne tehnike, orodja, modele in pristope za uspešno izvedbo posamezne faze;
• izmenjava izkušenj in postavljanje novega roba odkrivanja priložnosti.

Komu je namenjena:
Vsem, ki jih zanimajo značilnosti inovacijskih procesov in njihovo uspešno vodenje.

Kotizacija: za člane InCo gibanja in člane soorganizatorjev (Združenje Manager, Društvo slovenskih moderatorjev, Center Arhitekture) 40 EUR. Za ostale 120 EUR.

Čas trajanja: 8.00 – 17.00

Prijava na: info@zdruzenje-manager.si (ali kaja.rangus@incogibanje.si)

Okviren program

08:00 – 08:30 Registracija
08:30 – 09:15 Predstavitev vsebine in pravil; razdelitev prvih Sherwoodskih novic

09:15 – 09:30 Odhod na položaje in začetek izvajanja inovacijskega procesa

09:30 – 11:30 Prva faza inovacijskega procesa, prve 4 tehnike, prvi resni izzivi

11:30 – 13:30 Strateški premik na novo lokacijo in izvajanje druge faze inovacijskega procesa, nove 4 tehnike, novi izzivi, nove Sherwoodske novice

13:30 – 14.15 Interaktivno kosilo

14:15 – 16:15 Strateški premik na tretjo lokacijo in izvajanje tretje faze inovacijskega procesa, nove 4 tehnike, novi izzivi, nove Sherwoodske novice

16:15 – 17:00 Ogled razstave rešitev, osebne refleksije o tehnikah in poteku konference, predstavitev in razgovor o nastalih inovativnih poslovnih modelih z “Robin Hoodom” in izmenjava izkušenj o procesu

17:00 – Večnosti uporaba, nadgradnja in transformacija vsega, kar smo posrkali vase na konferenci

Sama ideja izkustvene konference je priklicala k sodelovanju predstavnike vseh ključnih področij uspešnega inoviranja: oblikovalce vsebin (igre), nosilce tehnik, moderatorje, oblikovalce fizičnega in energijskega prostora, oblikovalce video in fotografskih vsebin, prostovoljce, ki so začutili vznemirjenje. Povezuje nas radovednost, iskanje novega, prispevanje k razvoju in želja po kolektivnem ustvarjanju.

Organizacijski odbor

1. Violeta Bulc (ideja/(inovacija)
2. Blaž Branc (gamification)
3. Sonja Šmuc (marketing)
4. Tanja Maljevac (prostor)
5. Petra Treven Bernat (moderatorji)
6. Bogo Seme (energijski potencial)

Nosilci prostora in pravil:

Gostiteljica projekta konference: Violeta Bulc, InCo gibanje

Dirigentka konference: Sonja Šmuc, Združenje Manager

Koordinatorke konference:
Kaja Rangus, InCo gibanje
Petra Svetina, Združenje Manager
Petra Jerina, InCo gibanje

Skrbnik virov: Barbara Ogrinc, Vibacom

Žetvenik: Natalija Vrhunc, Društvo moderatorjev Slovenije

Pripovedovalec zgodbe (video povzetek): Filip Bračevac

Fotografinja: Pina Maja Bulc

Nosilci prostora in pravil:

Skrbniki energije prostora:
Bogo Seme, intuitivna priča, InCo gibanje
Jože Žmavc, skrbnik kanala
Urška Lan, Alex Lan, skrbnika portalov

Skrbniki energijskega vzdušja:
Raphael Duret-Nauche
Andreja Cepuš
Tanja Maljevac
Barbara Viki Šubic
Špela Kuhar
Uroš Zajec

Skrbnika igre:
Blaž Branc, InCo gibnaje
Gregor Kamnikar

Prostovoljci: Žiga Bulc, Eva Reichmann

Moderatorji vozlišč:
1. Marjeta Novak, CPF, predsednica Društva moderatorjev Slovenije
2. Petra Treven Bernat, nadzornica Društva moderatorjev Slovenije
3. Tadej Petek, CPF, Develor d.o.o.
(CPF = Certified Professional Facilitator)

Nosilci tehnik inspiracije:
1. Metoda 4D: Darja Cvek Mihajlović, Praktikum intuicije
2. Postavitev in uglasitev namere (intencije): Breda Kovačec Mencej, Inštitut Sentio
3. Somatično prebujanje: Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut

Nosilec in moderator vozlišča IDEJA: Marjeta Novak
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za design idejne rešitve (ideje):
1. The Power of Connecting, povezovalna metoda Beyond Leadership: Tičo Zupančič, SDBP
2. Brainstorming: Mateja Drnovšek, Ekonomska fakulteta
3. Lateralno razmišljanje: Nastja Mulej, deBono.si

Nosilec in moderator vozlišča INVENCIJA: Petra Treven Bernat
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za pripravo prototipa (invencije):
1. LEGO simulacija: Tadej Pugelj
2. Metoda U – Skulpture: Reševanje situacije obtičanosti s spontanim (intuitivnim) odzivanjem skupine: Vesna Kovačič, SrCi Inštitut Maribor
3. Zmajevo sanjanje: Helena Černej in Špela Kuhar, Dragon Dreaming, project design

Nosilec in moderator vozlišča INOVACIJA: Tadej Petek
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za razumevanje potreb in ustvarjene vrednosti za trg (inovacija):
1. Segmentacija strank po MABS metodi: Mojca Štepic, Razvojni center srca Slovenije
2. Running Lean / Delaj vitko intervjuje s kupci: Geni Arh in Meta Arh, Arhea,
3. Kanvas poslovnih modelov: Marko Savić, Vizuarna


Igra: Ozadje celotne konference predstavlja poslovna igra na osnovi zgodbe Robin Hooda, ki bo prenešena v žargon in izzive poslovnega sveta. Celotno dogajanje bo hkrati tudi prikaz metode “igrifikacije/poigravanja”, s številnimi zasuki v zgodbi, selektivnimi dodatnimi informacijami, zavajajočimi informacijami ipd., s čimer bodo simulirane vsakdanje tržne razmere v katerih se razvijajo inovacije.

Timi: na konferenci bo vzporedno aktivnih 9 timov udeležencev (strategov, ki bodo reševali izziv Robin Hooda); vsak tim bo predstavljal skupino svetovalcev, ki bodo na osnovi Sherwoodskih novic oblikovali strateški načrt, ki bi Robinu pomagal izpeljati njegovo vizijo.

Vloge: na konferenci bomo organizatorji za uspešno izvedbo igrali 14 različnih vlog.

Model: za uspešno aktivno vlogo udeležencev na konferenci smo razvili poseben kanvas (šablono poslovnega modela strateškega načrta), ki ga bodo udeleženci dopolnjevali skozi celoten dogodek/igro.

Več o konferenci v junijskem Aktualno 2.0 (Izkustvena konferenca na krilih igrifikacije)

Mag. Violeta Bulc, Bitke so mimo, povezovanje je »in«, Finance, 15.10.2013

V prispevku, objavljenem v časopisu Finance (15.10.2013), z naslovom: »Bitke so mimo, povezovanje je »in«« o inovativnosti v Sloveniji in na splošno govori tudi mag. Violeta Bulc, ki poudarja: »…Inovativnost potrebuje prostor, povezave, horizontalna mreženja, neprestano izzivanje novih robov, znanega. Le-tega je v starih, vertikalnih strukturah zelo malo...«. Celotno mnenje Violete si lahko preberete na tej povezavi.

The European Journalism Centre Announces Free Online Data Journalism Course, 15.10.2013

The European Journalism Centre (EJC) is pleased to announce that registration is now open for its free online data journalism course Doing Journalism with Data: First Steps, Skills and Tools. This five-module introductory course gives participants the essential concepts, techniques and skills to effectively work with data and produce compelling stories under tight deadlines. It is open to anyone in the world with an Internet connection who wants to tell stories with data.

The course is planned to start early 2014 and the instruction language will be English. More details about the course and how to register are available at: http://www.datadrivenjournalism.net/course

Syndicate content