InLoCom novice

Prispevek s 3. InLoCom konference, oddaja Prava ideja, 4.4.2013

V oddaji Prava ideja je bil predstavljen prispevek na temo ustvarjalne moči v lokalni skupnosti – prispevek vezan na 3. InLoCom konferenco. Voditeljica Edita Cetinski Malnar je v uvodu povedala: »Na lokalni ravni obstaja veliko inovativnih projektov, ki omogočajo ne le razvoj regije, ampak tudi države in vsega prebivalstva. Zelo podjetno so se takšnih projektov za večjo medgeneracijsko sobivanje in lokalno samooskrbo lotili po različnih slovenskih krajih.«

Banka turističnih priložnosti Slovenije, Razpisa za razvoj inovativnosti v turizmu, maj 2011

Banka turističnih priložnosti Slovenije (BPTS) želi z razpisoma Snovalec in Sejalec spodbuditi razvoj še bolj inovativnega turizma. Sejalec, katerega rok za predprijavo je 10. maj, nagrajuje inovativne turistične dosežke, razpis Snovalec, ki spodbuja razvoj novih turističnih produktov, pa se zaključi 31. maja.

Obisk makedonske delegacije, marec 2011

V času od 7. do 11. marca so župani makedonskih občin Kumanovo, Kriva Palanka, Staro Nagoričane, Kratovo in Lipkovo skupaj s predstavniki regionalne agencije obiskali občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Šentrupert in Šmartno pri Litiji. Seznanili so se s primeri dobrih praks, ki so bili realizirani s pomočjo evropskih sredstev iz različnih programov, poleg tega pa so se udeležili tudi 2. InLoCom konference. Gostje so bili navdušeni nad predstavitvami in izkazanim gostoljubljem. Vtis partnerjev iz Makedonije o obisku v Sloveniji.

InCo gibanje, 2. konferenca o inovativni lokalni skupnosti, 11.3.2011

InCo gibanje je v sodelovanju z občino Šentrupert, občino Dobrovnik in Centrom za Razvoj Litija (RCL) uspešno izpeljal 2. konferenco o inovativni lokalni skupnosti - InLoCom 2011. Na konferenci je bil predstavljen pomen inovativnih lokalnih skupnosti pri razvoju sodobne družbe, kot tudi pri regionalnem razvoju in realizaciji strateških smernic EU. Izpostavljene so bile ključne priložnosti za razvoj inovativnega potenciala v lokalnih skupnostih ter oblikovani novi predlogi in pobude za krepitev njihovega inovativnega potenciala. Na konference so bile podeljene tudi nagrade najbolj inovativnim občinam ter InCo Jr. nagrade 2011.

InCo gibanje, sestanek organizatorjev InLoCom konference 2011, 25.2.2011

Organizatorji 2. InLoCom konference, ki bo potekala 11. marca, so se sestali v Šentrupertu in dogovorili še zadnje podrobnosti o poteku konference.

Natečaj M:Windows Phone 7, Microsoft in Mobitel, januar 2011

Microsoft in Mobitel organizirata nagradni natečaj M za izbor najboljših slovenskih aplikacij za mobilne telefone Windows Phone 7.

InCo gibanje, Etičnost in trajnostni odnos se splača, Dnevnik, 18.12.2010

V časopisu Dnevnik je objavljen pogovor z Violeto Bulc o dogajanjih InCo gibanja in napoved 2. InLoCom konference.

Odvila se je InCo konferenca 2010 s slavnostno podelitvijo InJo nagrad 2010

PRVI FOTO UTRINKI S KONFERENCE
8. aprila se je odvijala InCo konferenca 2010 - 3. Konferenca o inovacijskem komuniciranju, na kateri so udeleženci v odprtem dialogu razvijali nove poglede, pristope in orodja za spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje inovativnosti. Konference se je udeležilo preko 150 gostov iz gospodarstva, šolstva, znanstvene in akademske sfere, umetnosti, nevladnih organizacij in državnih institucij. Organizator konference je bilo podjetje Vibacom, nosilec InCo gibanja za inovativne preboje.

Konferenco je odprl mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in pobudnik Sveta za inovativno družbo v okviru DS RS (Govor predsednika). Sledila je predstavitev InCo gibanja kot družbene inovacije, o čemer je govorila pobudnica gibanja, mag. Violeta Bulc iz Vibacoma. Glavno predavanje na temo »Sistemski pristop k zavestnemu soustvarjanju družbe prihodnosti" je izvedla doktorica teorije sistemov, Tadeja Jere Lazanski, prodekanja za mednarodne odnose na Fakulteti za turistične študije, med drugim prejemnica nagrade The Best Paper Award CASYS'09.

Otvoritvenim govorom je sledila slavnostna podelitev InJo nagrade 2010 – nagrade za najboljše prispevke o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju. Podeljeno je bilo 8 vrst priznanj in nagrad. Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 2009 je prejela Edita Cetinski Malnar iz RTV Slovenija za prispevek o dr. Urošu Mercu, Bisol,
v oddaji Prava ideja. V kategoriji najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2009 je glavno priznanje prejel dr. Viktor Zaletelj iz Trima za prispevek ArtMe tehnologija je svetovna novost, objavljenem v internem glasilu Trimotim. Podeljeni sta bili tudi dve posebni priznanji za sistematičen pristop k dviganju inovacijske zavesti v slovenskih medijih v letu 2009, in sicer Financam za rubriko Lomilci krize in Dnevniku za sistematično komuniciranje o slovenskih gazelah. Poleg tega so bilo podeljena 4 priznanja za študentske prispevke o inovativnost in 10 priznanj za osnovnošolske in srednješolske prispevke o inovativnosti v kategorijah pisni prispevki, foto zgodba, slika in multimedija. Seznam dobitnikov priznanj in nagrad.

Posebnost konference so predstavljala interaktivna vozlišča v popoldanskem delu. Njihov namen je bil ustvariti prostor medstrukturnega dialoga, kjer se na osnovi aktualnih tem preizkuša nove načine za demokratični zajem idej in soustvarjanje inovativnih prebojev. V vozliščih so nastopili strokovnjaki iz posameznih področij, kjer so v uvodu predstavili eno izmed uspešnih, inovativnih zgodb na posamezno temo, ki je njih navdušila. Pod vodstvom profesionalnih moderatorjev udeleženci razpravljali o štirih temah:
DRUŽBENE INOVACIJE - vloga civilne družbe pri razvoju inovativnega prostora.
Tu so kot uvodničarji sodelovali mag. Simon Delakorda (INePA), Aleksandra Gradišek (Srce Slovenije), Rupert Gole (Občina Šentrupert, Pika Kofol (Očistimo Slovenijo v enem dnevu!), moderatorka pa je bila mag. Natalija Vrhunc (Društvo moderatorjev Slovenije)
POSLOVNE INOVACIJE - vloga inovativnih storitev in poslovnih modelov pri uspešnosti podjetij.
Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Metka Stare (Fakulteta za družbene vede), dr. Maja Makovec
Brenčič (Ekonomska fakulteta), mag. Sonja Klopčič (Trimo), mag. Branko Žibret (A.T. Kearney),
moderator Tadej Petek, MBA (Develor, Ta 5ek, Društvo moderatorjev Slovenije).
INOVATIVNI POSAMEZNIK - vloga izobraževalnega sistema pri razvoju inovativnega posameznika.
Tu so kot uvodničarji sodelovali Irena Kokovnik (Natalija Plajnšek, Đulijana Juričić) OŠ Trnovo; Uroš Strel Lenčič (Fakulteta za arhitekturo), mag. Suzana Antič (Vrtec Trnovo), Mateja Geder (DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor), Vinko Logaj (Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih), moderatorka Alenka Planinc Rozman (Planinca, Društvo moderatorjev Slovenije)
INOVATIVNA DRUŽBA - vloga novinarjev pri razvoju inovativne družbe.
Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Marko Milosavljevič (Fakulteta za družbene vede), Ali Žerdin (Dnevnik), mag. Jurij Giacomelli (Delo), Nataša Koražija (Finance), moderatorka mag. Marjeta Novak (Humus, Društvo moderatorjev Slovenije).

V sklopu konference je potekala tudi 2. nacionalna delavnica o inovacijskem komuniciranju za mlade - InCo Jr delavnica, kjer so bile mladim predstavljene številne inovacije.
- 6 dijakinj Poljanske gimnazije je predstavilo socialno inovacijo MAKfest, festival mladinske altruistične kulture,
- ekipa dijakov Gimnazije Vič je predstavila projekt odpiranja fizikalno zasnovanih sefov, za katerega so na mednarodnem tekmovanju v Izraelu osvojili 1. mesto,
- fotograf in fotoreporter, g. Bojan Brecelj je ponudil posebno fotografsko izkušnjo - prenosni foto studio, za katerega je prejel nagrado za naj podjetniško idejo,
- Zavod M-Aleja je predstavil projekt »Igrajmo se in programirajmo z LEGO Mindstorms«, s katerim so udeležence na kreativen, zanimiv in zabaven način navdušili za naravoslovje, tehniko, programiranje in robotiko.

Ključne konferenčne zanimivosti:
1. slišane so bile zgodbe pomembnih soustvarjalcev inovacijskega prostora;
2. prvič je bil predstavljen nov model moderiranja masovnih dogodkov s strani Društva slovenskih
moderatorjev, kjer je vsak udeleženec aktivni soustvarjalec vsebine konference;
3. podane so bogate izkušnje o razvoju inovacijskega prostora, ki jih je InCo gibanje pridobilo skozi
svoje aktivno delovanje v 2009;
4. omogočeno je bilo srečanje z najboljšimi inovacijskimi novinarji in komunikatorji v letu 2009;
5. prvič je bila na slovenski konferenci uporabljena tehnologija HydraMobiS, ki omogoča enostavno
informiranje udeležencev preko mobilnih telefonov;
6. v živo je bil predstavljen prenosni Selffish foto studio.

Program konference se nahaja na http://www.incogibanje.si/inco-konferenca-2010.

Dogodek InCo gibanja s predstavitvijo letne publikacije Manifest InJo-InCo 2009

InCo gibanje je v koordinaciji podjetja Vibacom 8. decembra 2009 organiziralo letno zaključno srečanje gibanja, imenovano Ozimnica idej. Dogodek se je odvijal v Mestnem muzeju v Ljubljani, udeležilo se ga je preko 50 soustvarjalcev InCo gibanja (članov, partnerjev, podpornikov). Namen srečanja je bil predstaviti letno publikacijo Manifest InJo-InCo 2009 in razpravljati o pobudah za razvoj inovativnosti in inovacijskega komuniciranja v slovenskem prostoru v 2010.

Zbrane je najprej pozdravil mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta RS, in predstavil svoj pogled na pomen civilne družbe v ustvarjanju inovativne družbe, pri čemer je izpostavil:"Svet se deli na inovativne družbe, ki predstavljajo 20 odstotkov človeštva, preostali del je povprečen, rutinski. In Slovenija želi biti inovativna. Inovativnost je v veliki meri odvisna od znanja – torej od vlaganja v inovativno šolo in dodatno usposabljanje ter od vrednot, ki smo jih kot družba vzeli za svoje in po katerih opredeljujemo standarde lastnega ravnanja." Govor predsednika.

Nadaljevala je mag. Violeta Bulc, pobudnica in koordinatorka InCo gibanja, ki je opredelila vlogo InCo gibanja v slovenskem prostoru in poudarila: »InCo gibanje vzpodbuja k aktivnemu dialogu med različnimi deležniki inovacijskega prostora, k medgeneracijskemu povezovanju in soočanju mladostne drznosti z modrostjo izkušenj in življenjskih uvidov starejših. Zato poskuša v svojih vrstah aktivirati čim večji obseg človeškega kapitala, ki obstaja v prostoru, ne glede na starost, spol, spolno ali versko pripadnost. Hkrati prek svojih projektov ves čas testira različne oblike mrežnega delovanja, odločanja, organiziranja, ki so temelj učinkovitih inovacijskih sistemov in procesov. S svojo proaktivno držo in profesionalnim pristopom pa akumulirane izkušnje, spoznanja in razmišljanja vpenja v evropsko in svetovno zakladnico znanj.«

V nadaljevanju je Estera Lah Poljak, vodja projekta InCo gibanje in urednica Manifesta, predstavila samo letno publikacijo Manifest InJo-InCo 2009, v katerem je predstavljen prispevek InCo gibanja z letnim pregledom dogodkov in projektov. Poudarila je, da je: »Manifest že s samim imenom zahteva neko akcijo oz. manifestacijo, zato na začetku podajamo pobude za inovativni preboj Slovenije, ki so nastale na osnovi razmišljanj, dialogov in izkušenj iz projektov InCo gibanja na področju inovacijskega komuniciranja in novinarstva v letu 2009. V drugem delu Manifesta poleg predstavitve koncepta InCo gibanja podajamo projekte in dogodke, ki smo jih ozavestili kot del InCo gibanja.

Violeta Bulc je predstavila 12 ključnih pobud InCo gibanja za 2010, ki se nahajajo v Manifestu, iz tega se je z udeleženci razvil tudi obširen dialog. Posamezni koordinatorji projektov, ki se odvijajo v sklopu InCo gibanja so predstavili svoje videnje na razvoj inovacijskega komuniciranja v Sloveniji, ostali udeleženci pa so podali svoja mnenja in pobude, ki so jih imeli možnost tudi zapisati in jih oddati v t.i. Škatlo odprtih pravic.