InCo Corp novice

InCo gibanje, Intervju z mag. Violeto Bulc o InCo knjigi The magic of contribution, 2.10.2013 ob 17.uri

Intervju v živo z mag. Violeto Bulc o nastanku InCo knjige z naslovom The magic of contribution in izkušnjah preteklih 7 let si lahko ogledate 2. oktobra ob 17.00 uri na http://new.livestream.com/zivo/TheMagicofContribution.

Violeta pravi: Please put it in your calendar - live streaming of "The Magic of Contribution": http://new.livestream.com/zivo/TheMagicofContribution. Let's connect and share... all the links of a similar nature of people that will join us will be added to the Internet channel node.

Natečaj M:Windows Phone 7, Microsoft in Mobitel, januar 2011

Microsoft in Mobitel organizirata nagradni natečaj M za izbor najboljših slovenskih aplikacij za mobilne telefone Windows Phone 7.

Inovacijska infastruktura, InCo Corp, Vibacom, 13.5.2010

Vibacom je organiziral prvi InCo Corp medbranžni dialog za ambasadorje inovatinosti v korporativnih okoljih z namenom izmenjave dobrih praks v gradnji inovacijske infrastrukture in inovacijske zavesti znotraj organizacij.

Odvila se je InCo konferenca 2010 s slavnostno podelitvijo InJo nagrad 2010

PRVI FOTO UTRINKI S KONFERENCE
8. aprila se je odvijala InCo konferenca 2010 - 3. Konferenca o inovacijskem komuniciranju, na kateri so udeleženci v odprtem dialogu razvijali nove poglede, pristope in orodja za spodbujanje ustvarjalnosti in uvajanje inovativnosti. Konference se je udeležilo preko 150 gostov iz gospodarstva, šolstva, znanstvene in akademske sfere, umetnosti, nevladnih organizacij in državnih institucij. Organizator konference je bilo podjetje Vibacom, nosilec InCo gibanja za inovativne preboje.

Konferenco je odprl mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in pobudnik Sveta za inovativno družbo v okviru DS RS (Govor predsednika). Sledila je predstavitev InCo gibanja kot družbene inovacije, o čemer je govorila pobudnica gibanja, mag. Violeta Bulc iz Vibacoma. Glavno predavanje na temo »Sistemski pristop k zavestnemu soustvarjanju družbe prihodnosti" je izvedla doktorica teorije sistemov, Tadeja Jere Lazanski, prodekanja za mednarodne odnose na Fakulteti za turistične študije, med drugim prejemnica nagrade The Best Paper Award CASYS'09.

Otvoritvenim govorom je sledila slavnostna podelitev InJo nagrade 2010 – nagrade za najboljše prispevke o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju. Podeljeno je bilo 8 vrst priznanj in nagrad. Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 2009 je prejela Edita Cetinski Malnar iz RTV Slovenija za prispevek o dr. Urošu Mercu, Bisol,
v oddaji Prava ideja. V kategoriji najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2009 je glavno priznanje prejel dr. Viktor Zaletelj iz Trima za prispevek ArtMe tehnologija je svetovna novost, objavljenem v internem glasilu Trimotim. Podeljeni sta bili tudi dve posebni priznanji za sistematičen pristop k dviganju inovacijske zavesti v slovenskih medijih v letu 2009, in sicer Financam za rubriko Lomilci krize in Dnevniku za sistematično komuniciranje o slovenskih gazelah. Poleg tega so bilo podeljena 4 priznanja za študentske prispevke o inovativnost in 10 priznanj za osnovnošolske in srednješolske prispevke o inovativnosti v kategorijah pisni prispevki, foto zgodba, slika in multimedija. Seznam dobitnikov priznanj in nagrad.

Posebnost konference so predstavljala interaktivna vozlišča v popoldanskem delu. Njihov namen je bil ustvariti prostor medstrukturnega dialoga, kjer se na osnovi aktualnih tem preizkuša nove načine za demokratični zajem idej in soustvarjanje inovativnih prebojev. V vozliščih so nastopili strokovnjaki iz posameznih področij, kjer so v uvodu predstavili eno izmed uspešnih, inovativnih zgodb na posamezno temo, ki je njih navdušila. Pod vodstvom profesionalnih moderatorjev udeleženci razpravljali o štirih temah:
DRUŽBENE INOVACIJE - vloga civilne družbe pri razvoju inovativnega prostora.
Tu so kot uvodničarji sodelovali mag. Simon Delakorda (INePA), Aleksandra Gradišek (Srce Slovenije), Rupert Gole (Občina Šentrupert, Pika Kofol (Očistimo Slovenijo v enem dnevu!), moderatorka pa je bila mag. Natalija Vrhunc (Društvo moderatorjev Slovenije)
POSLOVNE INOVACIJE - vloga inovativnih storitev in poslovnih modelov pri uspešnosti podjetij.
Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Metka Stare (Fakulteta za družbene vede), dr. Maja Makovec
Brenčič (Ekonomska fakulteta), mag. Sonja Klopčič (Trimo), mag. Branko Žibret (A.T. Kearney),
moderator Tadej Petek, MBA (Develor, Ta 5ek, Društvo moderatorjev Slovenije).
INOVATIVNI POSAMEZNIK - vloga izobraževalnega sistema pri razvoju inovativnega posameznika.
Tu so kot uvodničarji sodelovali Irena Kokovnik (Natalija Plajnšek, Đulijana Juričić) OŠ Trnovo; Uroš Strel Lenčič (Fakulteta za arhitekturo), mag. Suzana Antič (Vrtec Trnovo), Mateja Geder (DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor), Vinko Logaj (Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih), moderatorka Alenka Planinc Rozman (Planinca, Društvo moderatorjev Slovenije)
INOVATIVNA DRUŽBA - vloga novinarjev pri razvoju inovativne družbe.
Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Marko Milosavljevič (Fakulteta za družbene vede), Ali Žerdin (Dnevnik), mag. Jurij Giacomelli (Delo), Nataša Koražija (Finance), moderatorka mag. Marjeta Novak (Humus, Društvo moderatorjev Slovenije).

V sklopu konference je potekala tudi 2. nacionalna delavnica o inovacijskem komuniciranju za mlade - InCo Jr delavnica, kjer so bile mladim predstavljene številne inovacije.
- 6 dijakinj Poljanske gimnazije je predstavilo socialno inovacijo MAKfest, festival mladinske altruistične kulture,
- ekipa dijakov Gimnazije Vič je predstavila projekt odpiranja fizikalno zasnovanih sefov, za katerega so na mednarodnem tekmovanju v Izraelu osvojili 1. mesto,
- fotograf in fotoreporter, g. Bojan Brecelj je ponudil posebno fotografsko izkušnjo - prenosni foto studio, za katerega je prejel nagrado za naj podjetniško idejo,
- Zavod M-Aleja je predstavil projekt »Igrajmo se in programirajmo z LEGO Mindstorms«, s katerim so udeležence na kreativen, zanimiv in zabaven način navdušili za naravoslovje, tehniko, programiranje in robotiko.

Ključne konferenčne zanimivosti:
1. slišane so bile zgodbe pomembnih soustvarjalcev inovacijskega prostora;
2. prvič je bil predstavljen nov model moderiranja masovnih dogodkov s strani Društva slovenskih
moderatorjev, kjer je vsak udeleženec aktivni soustvarjalec vsebine konference;
3. podane so bogate izkušnje o razvoju inovacijskega prostora, ki jih je InCo gibanje pridobilo skozi
svoje aktivno delovanje v 2009;
4. omogočeno je bilo srečanje z najboljšimi inovacijskimi novinarji in komunikatorji v letu 2009;
5. prvič je bila na slovenski konferenci uporabljena tehnologija HydraMobiS, ki omogoča enostavno
informiranje udeležencev preko mobilnih telefonov;
6. v živo je bil predstavljen prenosni Selffish foto studio.

Program konference se nahaja na http://www.incogibanje.si/inco-konferenca-2010.

Dogodek InCo gibanja s predstavitvijo letne publikacije Manifest InJo-InCo 2009

InCo gibanje je v koordinaciji podjetja Vibacom 8. decembra 2009 organiziralo letno zaključno srečanje gibanja, imenovano Ozimnica idej. Dogodek se je odvijal v Mestnem muzeju v Ljubljani, udeležilo se ga je preko 50 soustvarjalcev InCo gibanja (članov, partnerjev, podpornikov). Namen srečanja je bil predstaviti letno publikacijo Manifest InJo-InCo 2009 in razpravljati o pobudah za razvoj inovativnosti in inovacijskega komuniciranja v slovenskem prostoru v 2010.

Zbrane je najprej pozdravil mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta RS, in predstavil svoj pogled na pomen civilne družbe v ustvarjanju inovativne družbe, pri čemer je izpostavil:"Svet se deli na inovativne družbe, ki predstavljajo 20 odstotkov človeštva, preostali del je povprečen, rutinski. In Slovenija želi biti inovativna. Inovativnost je v veliki meri odvisna od znanja – torej od vlaganja v inovativno šolo in dodatno usposabljanje ter od vrednot, ki smo jih kot družba vzeli za svoje in po katerih opredeljujemo standarde lastnega ravnanja." Govor predsednika.

Nadaljevala je mag. Violeta Bulc, pobudnica in koordinatorka InCo gibanja, ki je opredelila vlogo InCo gibanja v slovenskem prostoru in poudarila: »InCo gibanje vzpodbuja k aktivnemu dialogu med različnimi deležniki inovacijskega prostora, k medgeneracijskemu povezovanju in soočanju mladostne drznosti z modrostjo izkušenj in življenjskih uvidov starejših. Zato poskuša v svojih vrstah aktivirati čim večji obseg človeškega kapitala, ki obstaja v prostoru, ne glede na starost, spol, spolno ali versko pripadnost. Hkrati prek svojih projektov ves čas testira različne oblike mrežnega delovanja, odločanja, organiziranja, ki so temelj učinkovitih inovacijskih sistemov in procesov. S svojo proaktivno držo in profesionalnim pristopom pa akumulirane izkušnje, spoznanja in razmišljanja vpenja v evropsko in svetovno zakladnico znanj.«

V nadaljevanju je Estera Lah Poljak, vodja projekta InCo gibanje in urednica Manifesta, predstavila samo letno publikacijo Manifest InJo-InCo 2009, v katerem je predstavljen prispevek InCo gibanja z letnim pregledom dogodkov in projektov. Poudarila je, da je: »Manifest že s samim imenom zahteva neko akcijo oz. manifestacijo, zato na začetku podajamo pobude za inovativni preboj Slovenije, ki so nastale na osnovi razmišljanj, dialogov in izkušenj iz projektov InCo gibanja na področju inovacijskega komuniciranja in novinarstva v letu 2009. V drugem delu Manifesta poleg predstavitve koncepta InCo gibanja podajamo projekte in dogodke, ki smo jih ozavestili kot del InCo gibanja.

Violeta Bulc je predstavila 12 ključnih pobud InCo gibanja za 2010, ki se nahajajo v Manifestu, iz tega se je z udeleženci razvil tudi obširen dialog. Posamezni koordinatorji projektov, ki se odvijajo v sklopu InCo gibanja so predstavili svoje videnje na razvoj inovacijskega komuniciranja v Sloveniji, ostali udeleženci pa so podali svoja mnenja in pobude, ki so jih imeli možnost tudi zapisati in jih oddati v t.i. Škatlo odprtih pravic.

InCo konferenca 2009 odprla dialog za soustvarjanje inovativne družbe

InCo konferenca 2009[/url] (Konferenca o inovacijskem komuniciranju), ki jo je organiziralo podjetje Vibacom d.o.o., iniciator in koordinator InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije. Konferenca je pokazala pomembnost dialoga za interdisciplinarno povezovanje in soustvarjanje inovativne družbe. Na otvoritvi konference je kot častni podpornik nastopil predsednik republike dr. Danilo Türk, ki je v svojem nagovoru izpostavil, kako pomembne za razvoj so podjetniško-civilne iniciative, kot je InCo gibanje – inovacijsko komuniciranje. Samo konferenco vidi kot priložnost, da »občutimo potencial tega prostora, da se pogovorimo o iniciativah, ki obstajajo, da damo tem iniciativam podporo, da jih podpremo kot odločilne za kakovost našega prihodnjega razvoja«. Hkrati je predsednik države poudaril, da je potrebno te iniciative mobilizirati in ideje manifestirati, in da upa, da se bo z InCo gibanjem in podobnimi iniciativami uspelo »vzpostavljati potrebne mreže v naši družbi, potrebna omrežja, mostove med izjemnimi posamezniki in organizacijami na različnih področjih. Presegati moramo ustaljene vzorce in pokazati inovativnost tudi pri ustvarjanju novih, svežih, času in prostoru odgovarjajočih socialnih in poslovnih modelov, temelječih na temeljnih vrednotah, kot je delo, kot je solidarnost« (Vir: Predsednikov govor)
Predsednikovemu nastopu je sledil govor mag. Violete Bulc iz Vibacoma, ki je predstavila pomen InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, katerega poslanstvo je spodbujanje aktivnega medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe. Bulčevi je sledil nastop mag. Tatjane Fink iz Trima, ki je pokazala dobre primere, ki jih Trimo kot podjetje izkazuje v povezavi z ostalimi deležniki inovacijskega prostora.
Otvoritvenemu delu, ki ga je povezoval Peter Testen, je sledila podelitev »InJo nagrad 2009« - nagrad in priznanj za inovacijsko novinarstvo. InJo nagrade se podeljujejo posameznim novinarskim prispevkom, ki poročajo o inovacijah, inovacijskih procesih, inovativnih podjetjih, inovatorjih in inovativnih zgodbah po InJo načelih. Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih, objavljen v letu 2008, je prejel Samo Kranjec iz Financ, in sicer za prispevek »Ustanovite slovenski klub inovacijsko odličnih.« Pod pokroviteljstvom Vibacoma bo odpotoval na 6. Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki se bo maja odvijala na Stanfordski univerzi. Več o InJo nagradi 2009 in prejemnikih priznanj.
Drugi del konference je potekal v sproščenem vzdušju s t.i. dialogi v interaktivnih vozliščih, v katerih so udeleženci konference z vrhunskimi strokovnjaki razpravljali o možnostih spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti pri posamezniku in skupinah, v odprtem prostoru in v širši družbi. Omenjenim dialogom je sledila predstavitev posameznih dognanj in pobud v vozliščih, ki bodo zapisana, in objavljena v letni publikaciji InCo Manifest 2009. V drugem delu programa se je vzporedno odvijala tudi posebna Delavnica o inovacijskem komuniciranju za mlade. Osnovnošolci in srednješolci, prejemniki priznanj za najbolj kakovostne prispevke o inovativnosti, so se na delavnici srečali z mladimi inovatorji in ustvarjali zgodbe o njih na plakatih.
Konferenco je s glasbeno-vizualnimi vložki popestril Lado Jakša, ki je ujel ritem inovativnosti in Srca Slovenije s svojo avtorsko glasbo. Kot uvod v dialog v vozliščih pa je s svojim izvirnim vložkom nastopil priznani violinist Miha Pogačnik.

Fotogalerija

Kratek video Domna Lombergerja

Z InCo konferenco si organizator in partnerji InCo gibanja prizadevajo ozavestiti pomen dialoga za prebujanje drznosti posameznika, ustvarjalnosti prostora in inovativnosti družbe. Izpostaviti želijo pomembnost prepoznavanja, razumevanja in spodbujanja inovativnosti s pomočjo njenega celovitega in sistematičnega komuniciranja. Hkrati spodbuja sodelovanje vseh, ki tvorijo t.i. inovacijski prostor (podjetja, država, znanstvene in raziskovalne institucije, vzgojno-izobraževalni sistemi, akademske ustanove,…) ter med njimi krepi mrežne interdisciplinarne povezave. Člani programskega odbora letošnje konference so: Peter Testen (Adverbum) kot predsednik odbora, in člani odbora: Violeta Bulc (Vibacom d.o.o.), Ladeja Godina Košir (IPRK d.o.o.), Sonja Klopčič (Trimo d.d.), Jurij Giacomelli (Gorenje Design Studio, d.o.o.), Saša Gradišek (Center za razvoj Litija, d.o.o.), Mitja Jermol (CT3 - Institut Jozef Stefan), Vida Ogorelec Wagner (Umanotera), Iztok Osojnik (pesnik), Nataša Koražija (Finance d.d.), Gabrijela Hauptman (OŠ Litija), Suzana Antič (Vrtec Trnovo). InCo konferenca 2009 se je razvila kot nadgradnja Konference o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju Stanford po Stanfordu, ki se je v Sloveniji odvijala od leta 2006. InCo konferenca 2009 predstavlja letno srečanje dosedanjih soustvarjalcev projektov inovacijskega komuniciranja in novinarstva kot tudi nekaterih ostalih projektov, ki spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost. Namenjena je tudi vsem, ki jih tema zanima oz. želijo postati na tem področju aktivni. Gre za letni dogodek t.i. InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, katerega koordinator je podjetje Vibacom. Projekti in iniciative znotraj gibanja pa se soustvarjajo skupaj s t.i. partnerji InCo gibanja (Trimo, Center za razvoj Litija, Adria Mobil, BTC, Elektro Maribor, Kostak, Vinakoper, Atech, Občina Hrpelje-Kozina, IPRK, Mediade, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Združenje Manager, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Institut Jožef Stefan(CT3), VPŠ DOBA, SIQ, Umanotera, Tri muhe, OŠ Litija, Vrtec Trnovo, OŠ Danile Kumar, DreamEthic Change, PROJA-Zavod za uresničevanje dobrih idej, Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Stanfordska univerza)

Objavljen razpis za InJo nagrado 2009

Mednarodna komisija za podelitev nagrad in priznanj za inovacijsko novinarstvo objavlja razpis za InJo nagrado 2009, ki jo podeljuje podjetje Vibacom v sodelovanju s strokovno komisijo, partnerji in pokrovitelji. InJo nagrada se podeljuje novinarskim prispevkom, ki poročajo o inovacijah, inovacijskih procesih, inovatorjih in inovativnih zgodbah po InJo načelih. Nagrada se podeljuje že tretje leto zapored, Slovenija pa je pod Vibacomom nosilka tega pilotskega projekta na globalni ravni. Rok za oddajo prijav za nagrado je 27. marec 2009, slavnostna podelitev nagrad bo potekala 15. aprila 2009 v sklopu InCo konference 2009 - Konference o inovacijskem komuniciranju, ki jo organizira Vibacom.

V letu 2009 bodo nagrade in priznanja podeljena v največ kategorijah doslej. Glavna nagrada je namenjena najboljšemu novinarskemu prispevku o inovativnosti v slovenskih medijih (objavljenim v 2008), ki jo sestavljajo unikatni InJo kipec mlade kiparke Lare Reichmann in plačana kotizacija za udeležbo na »IJ-6 Šesti konferenci o inovacijskem novinarstvu« na Stanfordski univerzi v ZDA v maju leta 2009 ter s konferenco povezani stroški potovanja in bivanja, ki jo prispeva Vibacom. InJo nagrada se poleg prispevkov v (javnih in komercialnih) medijih nanaša tudi na prispevke v internih medijih slovenskih podjetij, objavljenih v 2008. Svojevrstno posebnost pa predstavlja podeljevanje priznanj za kakovostne prispevke osnovnošolcev in srednješolcev, ki nastajajo v okviru projekta InCo Jr. pod organizacijo podjetja Vibacom. Projekt InCo Jr. zajema serije delavnic in predavanj za ozaveščanje pomena ustvarjalnosti in inovativnosti med mladimi, vključujoč pripravo učencev in dijakov za pisanje prispevkov o inovativnosti. Letošnja novost v nagradi je tudi podelitev nagrade za najboljši študentski prispevek o inovativnosti, ki se podeljuje v okviru Tekmovanja za najboljši študentski prispevek, ki ga organizira Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI). Nagrado predstavlja plačana kotizacija za udeležbo na »IJ-6 Šesti konferenci o inovacijskem novinarstvu« na Stanfordski univerzi v ZDA v maju leta 2009 ter s konferenco povezani stroški potovanja in bivanja, ki jo prispeva LUI.

Namen podelitve InJo nagrad in priznanj je spodbuditi obravnavanje tem s področja inovativnosti v slovenskih medijih in dvig njihove kakovosti Hkrati želijo organizatorji nagrade spodbujati drznosti razmišljanja in ustvarjalnosti sedanjih in bodočih novinarjev in internih komunikatorjev ter izpostaviti avtorje, ki že delujejo po InJo načelih. Nagrada predstavlja prispevek Slovenije h globalizaciji koncepta inovacijskega novinarstva. Mednarodna komisija bo prijavljene prispevke ocenjevala na podlagi objavljenih InJo kriterijev. Organizatorji pozivajo avtorje prispevkov, da prijavijo svoje prispevke do petka, 27. marca 2009.

Več o Razpisu za InJo nagrado 2009 najdete tu. Za dodatne informacije lahko kontaktirate vodjo InJo/InCo projekta Estero Lah na e-mail: ali telefon 01/517 41 28.

Srečanje »Ozimnica idej 2008« s predstavitvijo dokumenta Manifest InJo-InCo 2008

V organizaciji podjetja Vibacom in Inštituta za poslovno rast in kreativnost se je 2.12.2008, v Mestnem muzeju v Ljubljani, odvijalo srečanje »Ozimnica idej« s predstavitvijo dokumenta Manifest InJo-InCo 2008. Glavni namen srečanja je bil oblikovati povzetke iniciativ in projektov inovacijskega novinarstva in komuniciranja (InJo/InCo) v slovenskem prostoru ter spodbuditi dialog s predstavniki izbranih vladnih institucij. Sporočilo dogodka je, da sta čas in prostor prav v času krize dozorela za udejanjanje medstrukturnih horizontalnih povezav ter socialnih mrež, ki vodijo k inovativnim prebojem. To dokazujejo številne iniciative in realizirani projekti, predstavljeni v Manifestu InJo-InCo 2008, ki kličejo po aktivaciji medijev, vladnih struktur in javnih finančnih virov, če naj postanejo del dnevne proaktivne razvojne politike. Vstopamo v Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti – izkoristimo priložnost za umestitev Slovenije na zemljevid inovativnih družb.

Srečanja se je udeležilo preko 30 partnerjev in podpornikov InJo-InCo koncepta, predstavniki različnih deležnikov inovacijskega prostora, kot tudi predstavniki nove vlade. Srečanje in dialog z udeleženci sta vodili spodbujevalki InJo projekta in InCo gibanja mag. Violeto Bulc, Vibacom, in mag. Ladeja Godina Košir, IPRK. Ključni poudarki srečanja so bili:
• Vloga pozitivnega odnosa do krizne situacije, aktivno prilagajanje kot odgovor na spremembe in spodbujanje k iskanju trajnostnih rešitev (kriza kot priložnost).
• Vpliv inovacijskega komuniciranja in novinarstva pri vzpostavljanju inovacijskih prostorov - kratka predstavitev pojmov in konkretnih projektov izvedenih v 2008 (Konferenca Stanford po Stanfordu 2008, Predkonferenčne InCo delavnice, InJo nagrada 2008, InJo Jr. - inovacijsko novinarstvo za osnovnošolce in srednješolce, InJo Ba. - inovacijsko novinarstvo za študente, InLoCom – inovativna lokalna skupnost).
• Izpostaviti projekte na področju InJo-InCo, ki imajo tudi v naslednjem letu razvojni potencial.
• Posredovati povzetek ugotovitev in iniciativo novi vladi za podporo projektov, ki preko inovacijskega komuniciranja spodbujajo razvoj Slovenije kot inovativne družbe.

Kot ugotavlja začetnica InJo koncepta v Sloveniji, mag. Violeta Bulc, ki v podjetju Vibacom že 4 leta izvaja InJo projekte: "Leto 2009 je proglašeno za evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti. Podporniki civilne InCo iniciative nismo zaznali konkretnih programov oz. projektov, ki bi jih slovenska vlada in njene institucije podpirale. Z nabora predstavljenih projektov je razvidno, da vsebine s področja spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti v prostoru obstajajo, njihovo financiranje pa ni sistemsko urejeno". "Prepoznavamo priložnost, da v kontekstu InCo gibanja povežemo vsebine in njihove nosilce z državnimi strukturami in viri financiranja ter tako v kar najkrajšem času začnemo delovati proaktivno in v inovacijsko družbo usmerjeno", dodaja mag. Ladeja Godina Košir, ki v okviru IPRK Inštituta za poslovno rast in kreativnost vzpostavlja platformo za povezovanje deležnikov inovacijskega prostora, in vzpodbuja njihovo medsebojno komuniciranje.

Znani dobitniki InJo nagrade 2008 - nagrade in priznanj za inovacijsko priznanje

Mednarodna komisija za podelitev InJo nagrade 2008 objavlja dobitnike nagrad in priznanj za inovacijsko novinarstvo. V kategoriji »Nagrada za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2007« je zmagovalka Bojana Humar iz Revije Manager s prispevkom »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v reviji Manager. V kategoriji Glavno priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v internih glasilih slovenskih podjetij v letu 2007 je zmagovalni prispevek Mateja Peternelja, Mediade, za prispevek »Cimosovi Izzivi-aikido sinergije idej«, objavljen v Internem glasilu skupine Cimos - priloga CIMOSOV FORUM. Komisija ugotavlja, da je bila letošnja konkurenca v glavni kategoriji med 27-imi prijavljenimi prispevki iz 6 različnih medijev zelo zahtevna v primerjavi z lanskim letom, vendar je z natančnim upoštevanjem kriterijev odločila, da glavno nagrado podeli Bojani Humar iz Revije Manager. Po mnenju komisije njen prispevek »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v 11. številki revije Manager v letu 2007, najbolj ustreza danim kriterijem, predvsem pa pokaže celovito razumevanje inovacijskih procesov, v kateri se prepletajo različni vidiki, in upošteva odločilni vpliv inovacij na razvoj prihodnosti. Dobitnica glavne InJo nagrade 2008 bo pod pokroviteljstvom podjetja Vibacom maja 2009 odpotovala na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. Obenem bo za nagrado prejela InJo kipec, ki je unikatno delo mlade kiparke Lare Reichmann. Več o nagradi.

Predkonferenčne InCo delavnice

IPRK - Inštitut za poslovno rast in kreativnost in Vibacom sta v sklopu Stanford po Stanfordu 2008 - 3. regionalne konference o inovacijskem novinarstvu/komuniciranju organizirala predkonferenčne InCo delavnice.

Namen delavnic je bil razgovor na temo pomena, vloge in vsebine komunikacijskih strategij za spodbujanje inovativnosti pri različnih deležnikih. Ugotovitve delavnic bodo služile kot iztočnice za oblikovanje ključnih izzivov na temo inovativnosti, ki jih bodo bolj poglobljeno obravnavali na junijski konferenci ter v obliki konferenčnega manifesta posredovali širši slovenski javnosti.

Prve predkonferenčne InCo delavnice smo izvedli v torek, 8. aprila 2008, v prostorih Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja v Ljubljani, in sicer za področje šolstva, medijev in lokalnih skupnosti. Drugi sklop delavnic je bil izveden 23. aprila v prostorih Združenja manager. Tokrat smo obravnavali področje znanosti (akademsko-raziskovalna sfera) in gospodarstva. Pogovarjali smo se o tem, kako na posameznem področju prepoznavati izvirne ideje in inovativne preboje, kako oblikovati izvirne zgodbe o svoji inovativnosti, kako skomunicirati inovativnost podjetja interni in eksterni javnosti in kako upravljati komuniciranje o inovativnosti.