Kaja Rangus, Open innovation in Slovenia, EBR (Vol 15, No 3 (2013)), november 2013

V mednarodni znanstveni reviji Economic and Business Review je objavljen članek z naslovom »Open innovation in Slovenia« katerega avtorica je Kaja Rangus, članica Upravnega odbora InCo gibanja. Članek govori o stanju odprtega inoviranja med slovenskimi podjetji ter opredeli možne načine vpeljave omenjenega koncepta v slovenski prostor.