InCo gibanje, partnerstvo z SrCi Inštitutom za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor, maj 2014

InCo gibanje je vzpostavil partnerstvo z SrCi Inštitutom za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor.