InCo gibanje, Knjižnica modelov sistemskih pristopov, 28.10.2013

InCo gibanje je v okviru raziskovanja sistemskih pristopov ustvarilo podstran "Knjižnica modelov sistemskih pristopov", na kateri se bodo zbirali primeri modelov sistemskih pristopov iz prakse. Kot prvi je naveden prav model InCo gibanja, ki je nastal iz potrebe članov InCo gibanja po celovitem (sistemskem) razumevanju večplastnosti inovacijskih ekosistemov in vzajemnih vplivov njegovih deležnikov.