Prvi dan Regionalne konference o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu 2007

V organizaciji podjetja Vibacom d.o.o. se je končal prvi dan »Regionalne konference o inovacijskem novinarstvu Stanford po Stanfordu 2007«. Konferenca, na katerem so imeli predstavitvene govore tudi evropski komisar dr. Janez Potočnik, minister dr. Žiga Turk in managerka mag. Tatjana Fink, je poglobila razumevanje inovativnost in vlogo medijev v spodbujanju le-te. Vrhunec prvega dne konference je bila slavnostna podelitev nagrad za inovacijsko novinarstvo, med katerimi sta slavila Nataša Koražija iz revije Manager za najboljši prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2006, in Sašo Dolenc za dosežke na področju ozaveščanja javnosti o znanstvenih dosežkih z uporabo inovacijskega novinarstva v Sloveniji v letu 2006. Na konferenci so ugledni gosti iz gospodarstva, novinarstva, politike, akademske in znanstvene sfere razpravljali o razvoju inovativnosti v Evropi in vlogo medijev v njej ter o inovativnih zgodbah v medijih. Skupna ugotovitev udeležencev je, da so inovacije danes ključni vzvod za generiranje dodane vrednosti, in da lahko le s povezovanjem ključnih akterjev, kot so gospodarstvo, država, znanstveno-raziskovalne institucije, lokalne skupnosti in mediji, naredimo največ za preobrazbo Slovenije kot tudi Evrope v inovativno družbo.

Otvoritveni nagovori
Zbrane je najprej pozdravil publicist Dušan Snoj, ki v razvoju koncepta inovacijskega novinarstva v Sloveniji sodeluje že od samega začetka. Sledil je govor dr. David Nordforsa, idejnega očeta koncepta inovacijskega novinarstva, ki je govoril o pomenu inovacijskega novinarstva za globalno gibanje o inovativnosti ter poudaril, da potrebujemo neodvisno novinarstvo, ki bo pokrivalo inovativno gospodarstvo, če želimo, da to postane del demokratične družbe. Govor ministra Službe Vlade za razvoj, dr. Žige Turka, ki je izpostavil, da je inovativnost ključna točka evropske razvojne strategije, in je pomembna za razvoj Slovenije, zato pozdravlja inicativo inovacijskega novinarstva. Udeležencem je zaželel uspešno in inovativno konferenco, ki bo postregla z veliko novimi idejami, kako postati drugačni novinarji, in pozval medije, naj pišejo o ljudeh, ki živijo izven ustaljenih okvirov. Pogled gospodarstva na vlogo medijev v oblikovanju inovacijske družbe je podala direktorica Trima mag. Tatjana Fink, in mag. Violeta Bulc, ki je koordinatorka koncepta »Inovacijsko novinarstvo« za Slovenijo je predstavila ključne teme 4. InJo konference na Stanfordu in njihovo vpetost v slovenski prostor.

Razvoj Inovativnosti v EU in vloga medijev
V drugem delu konference je uvoden govor na temo Razvoja Inovativnosti v EU in vloga medijev, podal evropski komisar za znanost in raziskave dr. Janez Potočnik, ki je pozdravil udeležence: »Spodbujam inovacijsko novinarstvo zaradi enega preprostega razloga – povečuje razumevanje vrednosti znanja. In da bi dobili politično, finančno in javno podporo za znanje, mora biti to bolje razumljeno«. V nadaljevanju je Jens Erik Lund, projektni koordinator Nordic Innovation Centra, predstavil ključne teme PRO INNO Evropske konference o grozdih in inovacijah, ki se bo pod slovenskim predsedovanjem EU odvijala v začetku leta 2008. Sledila je okrogla miza, ki jo je moderiral mag. Jurij Giacomelli, in je goste, Jens Erika Lunda (projektni koordinator, Nordic Innovation Centre, svetovalec za VINNOVA), prof. dr. Jadran Lenarčič (direktor, Inštitut Jožefa Štefana), dr. Lidija Honzak (direktorica, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije), mag. Sonja Klopčič (inovativna managerka), Nataša Koražija (nagrajena InJo novinarka, Manager), izzval na temo, kako inovativnosti smo v Evropi, in kaj ustvarja inovativna okolja.

Slavnostna podelitev nagrad za inovacijsko novinarstvo
Vrhunec prvega dne konference je bila slavnostna podelitev nagrad za inovacijsko novinarstvo, ki je bila razdeljena na tri dele. Prvič, v organizaciji podjetja Vibacom in pod pokroviteljstvom Tehnološke agencije Slovenije (TIA) so bile podeljene nagrada in priznanja »InJo nagrada 2007«, ki sta jih podelila predsednik mednarodne komisije Dušan Snoj in iniciatorka nagrade Violeta Bulc. »Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2006« je prejela Nataša Koražija iz Managerja s prispevkom »Tekstil je lahko high-tech«, objavljen v 7. številki revije Manager, iz leta 2006. Zmagovalka bo maja 2008 odpotovala na Konferenco o inovacijskem novinarstvu, ki ga organizira Stanfordska univerza v Kaliforniji, ZDA. V kategoriji »Najboljši prispevek o inovativnosti v internih časopisih ali glasilih v letu 2006« je priznanje prejela Vesna Petkovšek iz Gorenja s prispevkom »Rast je rezultat dobro vodenega inovativnega procesa«, objavljen v internem glasilu Gorenja d.d., Pika na G. Komisija je odločila, da si glede na veliko število prijavljenih prispevkov v glavni kategoriji (77) posebna priznanja zaslužijo še prispevki Marjane Dremelj v Podjetniku, Primož Kaučič v Podjetniku, Sare Sonje Lunder v IRT3000, Mateja Peternelja v Profitu in Sama Kranjca iz Financ. Drugič, v organizaciji Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije je bila podeljena nagrada »Futurum za inovacijsko novinarstvo 2007«, za dosežke na področju ozaveščanja javnosti o znanstvenih dosežkih z uporabo inovacijskega novinarstva v Sloveniji v letu 2006. Nagrado je prejel Sašo Dolenc, ki je s svojimi članki avtorji na področju poljudne znanosti uspel zapletene znanstvene dosežke razložiti širši javnosti na jasen in zanimiv način s tem, da je ostal pri tej razlagi natančen in znanstven. Tretjič, v okviru projekta Inovativna lokalna skupnost, ki ga vodi Matej Zupančič iz Centra za razvoj Litija, so bile podeljena priznanja za najboljši prispevek o inovativnosti med osnovnošolci in srednješolci (ki so sodelovali na delavnicah projekta InLoComm).

Inovativne zgodbe v medijih
Pogostitvi po podelitvi je sledila tematika Inovativne zgodbe v medijih, kjer je svoj pogled na temo najprej predstavil direktor Evropskega novinarskega centra Wilfried Ruetten, ki se je preko »Skype« povezave pogovarjal z Violeto Bulc. Sledila je uvodna predstavitev doc. dr. Marka Milosavljeviča, ki je svoj pogled na inovativne zgodbe predstavil s primerjavo misli Orwela in Huxleya. Okroglo mizo na predstavljeno temo je povezoval Boštjan Tadel, urednik Marketing magazina, ki je izzval paneliste (Jan Sandred (VINNOVA), dr. Marko Milosavljevič (docent, visokošolski učitelj, FDV), Polona Pibernik (direktorica in vodja razvoja, Mediade), prof. dr. Dragan Mihailović (znanstvenik, Inštitut Jožef Štefan), Robert Mulej (direktor in urednik Slovenian Business Report), Vesna Petkovšek (dobitnica InJo priznanja za interne medije, Gorenje). Eno izmed sporočil govorcev je bilo, da je pomembna vloga urednikov, ki zbirajo, katera pomembna, inovativna sporočila, bodo prišla v dejansko objavo.